“Leren van de ervaringen met het natuurbeleid”

PBL evalueert het natuurbeleid

In de afgelopen jaren is het natuurbeleid verder gedecentraliseerd. De provincies zijn nu verantwoordelijk. Hoe pakken de provincies hun nieuwe taak op? Wat kunnen ze van elkaar leren? En worden de afgesproken doelen en ambities gehaald? Het Rijk en de Provincies hebben het PBL gevraagd om het beleid dat voortkomt uit het Natuurpact te evalueren.

Het PBL doet dit via een 'Lerende Evaluatie' in samenwerking met WUR en VU. Deze website geeft een overzicht van de stand van zaken van deze evaluatie.

Agenda

  • Januari 2017: Eindsymposium Evaluatie Natuurpact

In gesprek

Wat zijn de ervaringen van de betrokkenen bij de evaluatie van het Natuurpact?

Uit de praktijk

In de Hattemerpoort in Gelderland heeft de provincie de regie over het natuurbeleid uitbesteed aan de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF). Een nieuwe vorm van samenwerking.

Leren van de ervaringen met het natuurbeleid.