Contact

De ‘Lerende Evaluatie Natuurpact’ wordt uitgevoerd door het PBL in samenwerking met WUR en VU.

Vragen?

Neem contact op met projectleider Rob Folkert (rob.folkert@pbl.nl of 06-11723310) of de projectsecretaris Ineke Smorenburg (ineke.smorenburg@pbl.nl of 06-52524422).

Leren van de ervaringen met het natuurbeleid.