Nature Outlook 2010-2040
Policy suggestions
Base nature policy on people’s motivesread more

Nature Outlook 2010-2040

With the Nature Outlook 2010–2040 the PBL Netherlands Environmental Assessment Agency aims to provide a source of inspiration to support government authorities and societal organisations in formulating the long-term policy for nature and the landscape.

People in society hold widely differing ideas about what constitutes ‘nature’. To some, nature represents a green business park, while to others it is about threatened species and wilderness. PBL has turned these various starting points into visions of future (‘nature perspectives’) with respect to nature and provides policy suggestions. The visions of the future show that the Netherlands could look quite different in 2040, depending on which policy is pursued from now on.

Much additional information

On this website you will find a large amount of additional information, as well as the most important information presented in the publication ‘Nature Outlook 2010–2040’. For example, it provides practical examples, supplementary information and visualisations of the nature perspectives, as well as background information, and visions of nature according to a large number of key public administrators and business executives.

Highlights

 • [link locatie="internepagina" indicatorcode="161820"]
 • [link locatie="internepagina" indicatorcode="161988"]

Nature perspectives

 • [link locatie="internepagina" indicatorcode="82039"]
  Nature protects biodiversity.
 • [link locatie="internepagina" indicatorcode="155220"]
  Nature offers a pleasant environment in which to live.
 • [link locatie="internepagina" indicatorcode="155227"]
  Nature supplies people with products and services.
 • [link locatie="internepagina" indicatorcode="82033"]
  Nature provides an attractive setting for economic activity.

 • [link locatie="internepagina" indicatorcode="37258" linktekst="Read more about the nature perspectives"]

Popular pages

 • [link locatie="internepagina" indicatorcode="161323" linktekst="Nature perspectives compared"]
 • [link locatie="internepagina" indicatorcode="161349" linktekst="Effects of the nature perspectives"]
 • [link locatie="internepagina" indicatorcode="160798" linktekst="The future of marine nature"]
 • [link locatie="internepagina" indicatorcode="160638" linktekst="Agriculture under the four nature perspectives"]
 • [link locatie="internepagina" indicatorcode="155789" linktekst="Scenario method"]

Visions of nature (in dutch)

An English translation of this vision will become available soon.

[link locatie="internepagina" indicatorcode="161445" linktekst="Maarten Hajer"] Maarten Hajer, directeur PBL
'Na twee decennia relatieve rust is het natuurbeleidsveld op drift.'

 • [link locatie="internepagina" indicatorcode="161445" linktekst="Lees de visie van Maarten Hajer"]
 • [link locatie="internepagina" indicatorcode="155645" linktekst="Lees meer visies"]
 • [link locatie="internimage" link="/natuurverkenning/visies/visie-johan-van-de-gronden" image="/natuurverkenning/wp-content/uploads/Johan-van-de-Gronden-portret.jpg" title='Johan van de Gronden' alt='Johan van de Gronden']
  Johan van de Gronden
  'De kille sanering die Bleker doorvoert, mist iedere visie.' [link locatie="internepagina" indicatorcode="161797" linktekst=" Lees meer"]
  [link locatie="internimage" link="/natuurverkenning/visies/visie-riet-dumont" image="/natuurverkenning/wp-content/uploads/Riet-Dumont-portret.jpg" title='Riet Dumont' alt='Riet Dumont']
  Riet Dumont
  'Natuur, landschap en cultuur zijn één!' [link locatie="internepagina" indicatorcode="161804" linktekst=" Lees meer"]
  [link locatie="internimage" link="/natuurverkenning/visies/visie-paul-makken" image="/natuurverkenning/wp-content/uploads/Paul-Makken-portret.jpg" title='Paul Makken' alt='Paul Makken']
  Paul Makken
  'Geld is een middel om natuur terug te brengen in de harten van mensen.' [link locatie="internepagina" indicatorcode="161786" linktekst=" Lees meer"]
  [link locatie="internimage" link="/natuurverkenning/visies/visie-jan-van-tatenhove" image="/natuurverkenning/wp-content/uploads/Jan-van-Tatenhove-portret.jpg" title='Jan van Tatenhove' alt='Jan van Tatenhove']
  Jan van Tatenhove
  'Integraal, grens- overschrijdend Noordzeebeleid essentieel voor bescherming zeenatuur.' [link locatie="internepagina" indicatorcode="160804" linktekst=" Lees meer"]
  [link locatie="internimage" link="/natuurverkenning/visies/visie-eelco-leemans" image="/natuurverkenning/wp-content/uploads/Eelco-Leemans-portret.jpg" title='Eelco Leemans' alt='Eelco Leemans']
  Eelco Leemans
  'Net als op land, kan ook op zee menselijk gebruik goed samengaan met natuur-bescherming.' [link locatie="internepagina" indicatorcode="160807" linktekst=" Lees meer"]
  [link locatie="internimage" link="/natuurverkenning/visies/visie-gijs-kuneman" image="/natuurverkenning/wp-content/uploads/Gijs-Kuneman-portret.jpg" title='Gijs Kuneman' alt='Gijs Kuneman']
  Gijs Kuneman
  'Het nieuwe Ge- meenschappelijk Landbouwbeleid biedt een kans voor verbind- ingszones-met-verbinding.' [link locatie="internepagina" indicatorcode="160640" linktekst=" Lees meer"]
  [link locatie="internimage" link="/natuurverkenning/visies/visie-bart-krol" image='/natuurverkenning/wp-content/uploads/Bart-Krol-portret.jpg' title='Bart Krol' alt='Bart Krol']
  Bart Krol
  'Nu blijven vooral de postzegels natuur over, maar de robuuste basis is weg.' [link locatie="internepagina" indicatorcode="160629" linktekst=" Lees meer "]
  [link locatie="internimage" link="/natuurverkenning/visies/visie-chris-kalden" image="/natuurverkenning/wp-content/uploads/Chris-Kalden-portret.jpg" title='Chris Kalden' alt='Chris Kalden']
  Chris Kalden
  'Natuurbeleid meer richten op wat mensen van de natuur verwachten.' [link locatie="internepagina" indicatorcode="160235" linktekst=" Lees meer"]
  [link locatie="internimage" link="/natuurverkenning/visies/visie-marly-bloem" image="/natuurverkenning/wp-content/uploads/Portret_Marly_Bloem.jpg" title='Marly Bloem' alt='Marly Bloem']
  Marly Bloem
  'Effectief natuurbeleid vraagt centrale sturing én decentrale gebieds-ontwikkeling.' [link locatie="internepagina" indicatorcode="159381" linktekst=" Lees meer "]
  [link locatie="internimage" link="/natuurverkenning/visies/visie-diederik-van-hoogstraten" image="/natuurverkenning/wp-content/uploads/Diederik-vanHoogstraten-portret.jpg" title='Diederik van Hoogstraten' alt='Diederik van Hoogstraten']
  Diederik van Hoogstraten
  'Als gebiedsont- wikkelaar herken ik mij het meest in de kijkrichting Beleefbare Natuur.' [link locatie="internepagina" indicatorcode="160489" linktekst=" Lees meer "]
  [link locatie="internimage" link="/natuurverkenning/visies/visie-hans-alders" image="/natuurverkenning/wp-content/uploads/Portret-Hans-Alders.jpg" title='Hans Alders' alt='Hans Alders']
  Hans Alders
  'Meer aandacht voor de econo- mische waarde van biodiversiteit kan de transitie naar groene groei bevorderen.' [link locatie="internepagina" indicatorcode="158112" linktekst=" Lees meer "]
  [link locatie="internimage" link="/natuurverkenning/visies/visie-panorama-natuur" image="/natuurverkenning/wp-content/uploads/panorama-natuur-portret.jpg" title='Denktank Panorama Natuur' alt='Panorama natuur']
  Denktank Panorama Natuur
  'Het natuurbe- leid is toe aan verbinden: met mensen, met andere sectoren en natuur zelf.' [link locatie="internepagina" indicatorcode="158296" linktekst=" Lees meer "]
  [link locatie="internimage" link="/natuurverkenning/visies/visie-co-schot" image="/natuurverkenning/wp-content/uploads/Portret-Co-Schot.jpg" title='Co Schot' alt='Co Schot']
  Co Schot
  'Zorg dat recreanten een band krijgen met het gebied, zodat ze ook verant-woordelijkheid gaan dragen.' [link locatie="internepagina" indicatorcode="158283" linktekst=" Lees meer "]
  [link locatie="internimage" link="/natuurverkenning/visies/visie-marco-glastra" image="/natuurverkenning/wp-content/uploads/0000_007f_nvkw11_01_nl.jpg" title='Marco Glastra' alt='Marco Glastra']
  Marco Glastra
  'Herten en zwijnen zorgen voor variatie in het landschap en voor een gevulde menukaart in restaurants.' [link locatie="internepagina" indicatorcode="1284" linktekst=" Lees meer "]
  [link locatie="internimage" link="/natuurverkenning/visies/visie-joep-thonissen" title='Joep Thönissen' alt='Joep Thönissen' image='/natuurverkenning/wp-content/uploads/0000_008f_nvkw11_01_nl.jpg' title='Joep Thönissen' alt='Joep Thönissen']
  Joep Thönissen
  'Natura 2000- gebieden bieden recreatie mogelijk heden aan doel-groepen die op zoek zijn naar bijzondere soorten. [link locatie="internepagina" indicatorcode="1176" linktekst=" lees meer "]
  [link locatie="internimage" link="/natuurverkenning/visies/visie-louise-fresco" image="/natuurverkenning/wp-content/uploads/0000_006f_nvkw11_01_nl.jpg" title='Louise Fresco' alt='Louise Fresco']
  Louise Fresco
  'Boeren vergoeden voor extra inspanningen voor natuur en landschap.' [link locatie="internepagina" indicatorcode="1282" linktekst=" Lees meer "]
  [link locatie="internimage" link="/natuurverkenning/visies/visie-job-schipper" image="/natuurverkenning/wp-content/uploads/job-schipper-portret.jpg" title='Job Schipper' alt='Job Schipper']
  Job Schipper
  'Grootschalige teelt van zeewier kan een duur- zame oplossing zijn voor toe- nemende vraag naar eiwitten.' [link locatie="internepagina" indicatorcode="157778" linktekst=" Lees meer "]
  [link locatie="internimage" link="/natuurverkenning/visies/visie-jan-jaap-de-graeff" image='/natuurverkenning/wp-content/uploads/Jan-Jaap-de-Graeff-portret.jpg' title='Jan Jaap de Graeff' alt='Jan Jaap de Graeff']
  Jan Jaap de Graeff
  'Zet de filosofie van de EHS niet bij het grofvuil, maar kies prioriteiten en gun de natuur de tijd.' [link locatie="internepagina" indicatorcode="157797" linktekst=" Lees meer"]
  [link locatie="internimage" link="/natuurverkenning/visies/visie-huib-morelisse" image='/natuurverkenning/wp-content/uploads/Huib-Morelisse-portret.jpg' title='Huib Morelisse' alt='HuibMorelisse']
  Huib Morelisse
  'Stakeholder-engagement essentieel voor duurzame inpassing bedrijvigheid op lange termijn.' [link locatie="internepagina" indicatorcode="160462" linktekst=" Lees meer"]
  [link locatie="internimage" link="/natuurverkenning/visies/visie-wilco-de-jong" image="/natuurverkenning/wp-content/uploads/portret-Wilco-de-Jong-klein.jpg" title='Wilco de Jong' alt='Wilco de Jong']
  Wilco de Jong
  'Samen staan we sterk! Geef én de natuur én de landbouw de ruimte om zich te ontwikkelen.' [link locatie="internepagina" indicatorcode="157980" linktekst=" Lees meer"]
The Nature Outlook is a statutory product of the PBL Netherlands Environmental Assessment Agency with cooperation from Wageningen UR.