Nature Outlook 2010-2040

Publications

The publications listed here are all in Dutch unless otherwise indicated. A translation of the title has been provided [between brackets] for information purposes.

Articles

 • Sijtsma, Frans J. , Sjerp de Vries, Arjen van Hinsberg, Jos Diederiks, 2012. Does ‘grey’ urban living lead to more ‘green’ holiday nights? A Netherlands Case Study. In: Landscape and Urban Planning, Volume 105, Issue 3, 15 April 2012, Pages 250–257.
 • Oostenbrugge, R. van, 2011. Kijkrichtingen van de natuurverkenning. [Nature Perspectives of the Nature Outlook] In: Landschap 28/4: 160-161.
 • Wit, A.J.F. de, K. Wieringa & M.A. Hajer, 2011. Natuur als strijdpunt. Veranderende politiek-maatschappelijke context en de Natuurverkenning. [Nature at stake. The changing political and social context and the Nature Outlook] In: Landschap 28/4: 163-171.
 • Lijster, E. de, 2011. Strijd om natuurbeleid. Op zoek naar nieuwe verhalen, symbolen en coalities. [The battle for nature policy. In search of new contexts, symbols and coalitions] In: Landschap 28/4: 173-180.
 • Dammers, E., A. van Hinsberg, J. Vader & W. Wiersinga, 2011. Scenario-ontwikkeling voor het natuurbeleid. [Scenario development for nature policy] In: Landschap 28/4: 183-191.
 • Hinsberg, A. van, W.G.M van der Bilt, B de Knegt, F.J. Sijtsma & H. Leneman, 2011. Modelgebruik in de Natuurverkenning 2010-2040. De uitdagingen van het natuurbeleid geschetst en doorgerekend. [The use of models in the Nature Outlook 2010–2040. The challenges for nature policy outlined and extrapolated.] In: Landschap 28/4: 199-208.
 • Egmond P. van, R. van Oostenbrugge, E. Dammers, A. van Hinsberg, D. Melman, J. Vader en W. Wiersinga, 2011. Beleidsboodschappen Natuurverkenning 2010-2040. [Policy messages in the Nature Outlook 2010–2040] In: Landschap 28/4: 211-219.
 • Wit, A.J.F. de & M.A. Hajer, 2011. De Natuurverkenning en de rol van het PBL in beleidsprocessen. [The Nature Outlook and the role of the PBL Netherlands Environmental Assessment Agency in policy processes.] In: Landschap 28/4: 221-229.
 • Grevers, A. (2011) ‘Drie vragen over de natuurverkenning 2011′. [Three questions about the Nature Outlook 2011] In: Building Business duurzaam, juni 2011. pag.14-16
 • Frans Sijtsma, Arjen van Hinsberg, Willem van der Bilt, Martijn van der Heide, Bart de Knegt en Hans Leneman (2011) ‘De effecten van keuzes in het natuurbeleid.’ [The impact of choices made in nature policy] ESB, 96(4621s) pag. 29-35.
 • Rijk van Oostenbrugge, Petra van Egmond & Irma Jorritsma (2010) ‘Natuur als luxe of noodzaak: natuurbeleid in beweging.’ [Nature as a luxury or a necessity: nature policy in evolution] De Levende Natuur, september 2010. pag. 208-210.
 • Joep Dirkx (2011) ‘Kiezen of delen in het natuurbeleid.’ [Nature as a luxury or a necessity: nature policy in evolution] [Making choices or compromising in nature policy] Landwerk, December 2011. pag. 5-8.

Reports

Background reports

Reports and papers on the Statutory Research Tasks of the WOT Nature & the Environment (WOT Natuur & Milieu), Wageningen

Background documents on marine issues for the Nature Outlook 2010-2040 – Reports and Papers on the Statutory Research Tasks of WOT Nature & the Environment (WOT Natuur & Milieu), Wageningen.

 • Baptist, M.J. (2011) Zachte kustverdediging in Nederland; scenario’s voor 2040. [Soft coastal defences in the Netherlands: scenarios for 2040] Achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011. WOt-werkdocument 260, Wageningen, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu.
 • Bolman, B.C. & D.G. Goldsborough (2011) Marine governance. Achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011. WOt-werkdocument 264, Wageningen, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu.
 • Geelhoed, S.C.V. & T. van Polanen Petel (2011) Zeezoogdieren op de Noordzee. [Marine mammals in the North Sea] Achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011. WOt-werkdocument 258, Wageningen, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu.
 • Hal, R. van, O.G. Bos & R.G. Jak (2011) Noordzee: systeemdynamiek, klimaatverandering, natuurtypen en benthos. [The North Sea: system dynamics, climate change, nature types and benthos] Achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011. WOt-werkdocument 255, Wageningen, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu.
 • Kuijs, E.K.M. & J. Steenbergen (2011) Zoet-zoutovergangen in Nederland; stand van zaken en kansen voor de toekomst. [Salinity gradients in the Netherlands; current status and future opportunities] Achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011. WOt-werkdocument 259, Wageningen, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu.
 • Leopold, M.F. , R.S.A. van Bemmelen & S.C.V. Geelhoed (2011) Zeevogels op de Noordzee. [Marine birds on the North Sea] Achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011. WOt-werkdocument 257, Wageningen, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu.
 • Teal, L.R. (2011) The North Sea fish community: past, present and future. Achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011. WOt-werkdocument 256, Wageningen, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu.
 • Wal, J.T. van der & W.A. Wiersinga (2011) Ruimtegebruik op de Noordzee en de trends tot 2040. [Use of space on the North Sea and trends up to 2040] Achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011. WOt-werkdocument 262, Wageningen, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu.
 • Wiersinga, W.A., R. van Hal, R.G. Jak & F.J. Quirijns (2011) Duurzame kottervisserij op de Noordzee. [Sustainable cutter fishing on the North Sea] Achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011. WOt-werkdocument 261, Wageningen, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu.
 • Wiersinga, W.A. , J.T. van der Wal, R.G. Jak & M.J. Baptist (2011) Vier kijkrichtingen voor de mariene natuur in 2040. [Four nature perspectives for marine nature in 2040] Achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011. WOt-werkdocument 263, Wageningen, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu.

Verslagen

Workshop reports

Posters

Videos

Theses

The Nature Outlook is a statutory product of the PBL Netherlands Environmental Assessment Agency with cooperation from Wageningen UR.