Nature Outlook 2010-2040

De visie van Wilco de Jong

An English translation of this vision will become available soon.

“Samen sta je sterk”

“Samen sta je sterk” wil ik graag als uitgangspunt nemen. Ik zie dit als de enige manier om zowel landbouw als natuur de mogelijkheden te geven zich te ontwikkelen. In 2040 willen meer mensen genieten van natuur en recreatie terwijl er nog meer vragen naar schoon water en voldoende en veilig voedsel. Uiteindelijk zal ook de Europese landbouw en consument dankzij de vergaande kennisontwikkeling en het simpele feit dat grondstoffen te duur of niet meer beschikbaar zijn meer gebruik maken van een eigen kringloop. Ik zie dan ook duidelijk de rol weggelegd voor de globale verantwoordelijkheid van producenten en consumenten voor behoud en beheer van natuur en landbouw in de wereld.
Het is toch fantastisch dat we in Nederland naast het nog steeds mooie cultuurlandschap in staat zijn zeer hoogwaardige en duurzame landbouw uit te oefenen, door die afwisseling die er in Nederland is en blijft wordt de waardering van gebieden alleen maar groter. Aan de jonge boer van de toekomst de taak om deze uitdagende maar altijd nog zware taak met zijn passie voor dieren, gewassen en natuur in te vullen.

Wilco de Jong
Voorzitter Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt NAJK

The Nature Outlook is a statutory product of the PBL Netherlands Environmental Assessment Agency with cooperation from Wageningen UR.