De website Balans van de Leefomgeving geeft een actueel overzicht van de beleidsdoelen die relevant zijn voor de leefomgeving. De Balans inventariseert in welke mate deze doelen naar verwachting worden bereikt. In achterliggende indicatorpagina’s vindt u telkens de onderbouwing bij de mate van doelbereik die het PBL constateert. Ze geven dus een uitgebreide toelichting op de voortgang en mate waarin doelbereik wordt verwacht.

De website van de Balans is een groeimodel. In de loop van de tijd zal de set van doelen en indicatoren worden aangevuld met nieuwe doelen en indicatoren. Deze zullen ook niet alleen meer uit het boek Balans van de Leefomgeving komen, maar ook uit andere PBL-publicaties zoals de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) en de Integrale circulaire economie rapportage (ICER).

Ga naar de indicatoren

Uitgelicht

Kaft van de Balans van de Leefomgeving 2020, link naar de publicatiepagina

Balans van de Leefomgeving 2020: burger in zicht, overheid aan zet

Het PBL brengt tweejaarlijks de Balans van de Leefomgeving uit over de staat van de leefomgeving en het leefomgevingsbeleid. In de Balans van de Leefomgeving 2020 staan de vier grote leefomgevingsopgaven centraal: Klimaatverandering en energie, Landbouw, voedsel en natuur, Ruimtelijke ontwikkelingen en Circulaire economie.

Burger in zicht, overheid aan zet

De opgaven zijn nog steeds indrukwekkend, zo blijkt uit de analyse, en alhoewel er de afgelopen jaren belangrijke stappen zijn gezet in het leefomgevingsbeleid moet de uitvoering voor een groot deel nog op gang komen. De overheid heeft veel partijen bij de beleidsvoorbereiding betrokken maar het is de vraag of ook burgers zich voldoende betrokken voelen bij de leefomgeving en het leefomgevingsbeleid. Uit het onderzoek dat we in het kader van de Balans voor de Leefomgeving 2020 hiernaar gedaan hebben blijkt dat burgers zorg voor de leefomgeving belangrijk vinden, maar ook dat een deel van de burgers zich zorgen maakt over de kosten van het leefomgevingsbeleid.

Ga naar de publicatie Balans van de Leefomgeving 2020