De indicatoren op deze pagina geven samen een beeld van de staat van de leefomgeving. Als aan een indicator een beleidsdoel is gekoppeld, geven we de voortgang van het doelbereik weer met een kleurcode. Vanaf 2020 hebben alle actieve indicatoren ook een trendscore gekregen. Beweeg met uw muis over de doelbereik- en trendscore voor een korte toelichting.

Wilt u meer weten over de onderbouwing van de doelbereik- en trendscores? Klik dan door op een indicator. U kunt de indicatoren filteren op doelbereikscore, trendscore, onderwerp en op actuele indicatoren en afgesloten indicatoren.

{{ sortedFilteredGoals.length }} {{ summaryText() }}

Legenda

Om het doelbereik en de trend van de verschillende indicatoren aan te geven maken we gebruik van samengestelde iconen. Deze iconen bestaan uit een buitenste ring die het doelbereik aangeeft en een centraal deel waar de trend van de indicator wordt weergegeven. Niet in alle gevallen is het mogelijk om doelbereik en trend aan te geven.

Icoon met 4 groene partjes, het doel wordt hoogstwaarschijnlijk gehaald.

Het doel wordt hoogstwaarschijnlijk gehaald.

Icoon met 3 gele partjes, het doel wordt waarschijnlijk gehaald.

Het doel wordt waarschijnlijk gehaald.

Icoon met 2 oranje partjes, het doel wordt waarschijnlijk niet gehaald.

Het doel wordt waarschijnlijk niet gehaald.

Icoon met 1 rood partje, het doel wordt hoogstwaarschijnlijk niet gehaald.

Het doel wordt hoogstwaarschijnlijk niet gehaald.

Icoon met geen enkel gekleurd partje, het doelbereik is niet te bepalen.

Het doelbereik is niet te bepalen.

Een omhoog wijzende pijl, de trend ontwikkelt zich wel in de richting van doelbereik.

De trend ontwikkelt zich in de richting van doelbereik en/of een goede kwaliteit van de leefomgeving.

Een plat liggend streepje, de trend laat geen noemenswaardige verandering zien in de tijd.

De trend laat geen noemenswaardige verandering zien in de tijd.

Een omlaag wijzende pijl, de trend laat een ongunstige ontwikkeling zien.

De trend verwijdert zich van doelbereik en/of een goede kwaliteit van de leefomgeving.

Geen trend-symbool, de trend is op dit moment niet te bepalen.

De trend is op dit moment niet te bepalen.

Sorteren op: