De Balans van de Leefomgeving wordt elke twee jaar uitgebracht door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het is onderdeel van de wettelijke taak om kabinet en parlement te informeren over de staat van de leefomgeving en het gevoerde leefomgevingsbeleid te evalueren.

De Balans voor de Leefomgeving bestaat uit twee delen.

 • De tweejaarlijks ‘Balans in boekvorm’, met daarin een beschrijving van de staat van de leefomgeving en de staat van het leefomgevingsbeleid.
 • De website Balans van de Leefomgeving met een overzicht van beleidsdoelen die relevant zijn voor de leefomgeving. Dit overzicht laat zien in welke mate deze doelen naar verwachting worden bereikt. De door PBL geconstateerde mate van doelbereik wordt onderbouwd met achterliggende indicatorpagina’s die een uitgebreide toelichting op de voortgang en mate van doelbereik geven.

  Vernieuwde website Balans van de Leefomgeving

  In 2020 is ervoor gekozen om de Balans-website het karakter te geven van een permanente website die doorlopend wordt vernieuwd. Bij de start presenteren we een beperkte set doelen en indicatoren die in de loop der tijd wordt aangevuld.

  Naast doelbereik wordt er nu ook aangegeven hoe de indicatoren zich de afgelopen vijf jaar trendmatig hebben ontwikkeld. Er zijn zelfs enkele indicatoren waarvoor alleen zo’n trendscore beschikbaar is en geen doelbereikscore omdat voor deze specifieke indicatoren geen helder gekwantificeerd beleidsdoel voorhanden is. De verwachting is dat in de toekomst het aantal indicatoren met alleen een trendscore, verder zal toenemen.

  Ook nieuw is dat doelen en indicatoren in de Balans-website niet alleen meer afkomstig zijn uit het boek Balans van de Leefomgeving, maar ook uit andere PBL-publicaties zoals de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) en de Integrale circulaire economie rapportage (ICER).

  Voormalige website Balans van de Leefomgeving

  Vóór deze vernieuwde website beschikte het PBL ook al over een Balans van de Leefomgeving website. Deze werd tweejaarlijks geupdate bij het verschijnen van de 'Balans in boekvorm'. De oudere website wordt met de komst van deze website niet meer geactualiseerd. Een groot gedeelte van de informatie is overgenomen in deze website. Eind 2020 zal deze oudere website gearchiveerd worden.

  Grafieken, kaarten en tabellen mogen worden overgenomen en de tekst geciteerd, op voorwaarde van bronvermelding. Iedere indicatorpagina bevat onderaan een specifieke paginareferentie opgenomen met de volgende opbouw.

  PBL (<jaartal>), <titel indicator> (<indicatorcode>, <indicatorversie>, <publicatiedatum>); Website Balans van de Leefomgeving. www.pbl.nl/balans. Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag.

  Van de figuren en infographics die het PBL produceert, zijn ook versies in hogere resoluties beschikbaar voor bijvoorbeeld gebruik in drukwerk. Neem hiervoor contact op met de beeldredactie (beeldredactie@pbl.nl) van het PBL. Foto’s op de website mogen niet hergebruikt worden, omdat het PBL hiervoor in het algemeen niet over het auteursrecht beschikt. Bij afgeleide werken mag niet de indruk worden gewekt dat het PBL zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.

  Contact

  Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij info@pbl.nl.