Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2020
Op 7 september 2020 is de Balans van de Leefomgeving 2020 gepubliceerd. Naast het gebruikelijke boek is daarvoor een nieuwe website ingericht. Deze oudere website zal niet meer geupdate worden en eind dit jaar worden gearchiveerd. De nieuwe website zal in plaats van tweejaarlijks, doorlopend geactualiseerd worden.

Balans van de Leefomgeving

Het PBL evalueert in de Balans van de Leefomgeving het rijksbeleid voor milieu, natuur en ruimte. De Balans geeft parlement, kabinet en de samenleving een feitelijk onderbouwd inzicht in de huidige kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Het is de tweejaarlijkse peilstok van het PBL die aangeeft in hoeverre de door de overheid ten doel gestelde leefomgevingskwaliteit tijdig wordt bereikt. Daar waar beleidsdoelen niet worden gehaald, geeft het PBL mogelijke verklaringen waarom dit zo is.

Jaargangen van de Balans van de Leefomgeving