Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2018
Op 6 september 2018 is de Balans van de Leefomgeving 2018 overhandigd aan Staatsecretaris Stientje van Veldhoven tijdens de Nacht van de Leefomgeving.

Balans van de Leefomgeving

Het PBL evalueert in de Balans van de Leefomgeving het rijksbeleid voor milieu, natuur en ruimte. De Balans geeft parlement, kabinet en de samenleving een feitelijk onderbouwd inzicht in de huidige kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Het is de tweejaarlijkse peilstok van het PBL die aangeeft in hoeverre de door de overheid ten doel gestelde leefomgevingskwaliteit tijdig wordt bereikt. Daar waar beleidsdoelen niet worden gehaald, geeft het PBL mogelijke verklaringen waarom dit zo is.

Jaargangen van de Balans van de Leefomgeving