Balans van de Leefomgeving

Balans van de Leefomgeving 2014

Balans van de Leefomgeving 2020
Op 7 september 2020 is de Balans van de Leefomgeving 2020 gepubliceerd. Naast het gebruikelijke boek is daarvoor een nieuwe website ingericht. Deze oudere website zal niet meer geupdate worden en eind dit jaar worden gearchiveerd. De nieuwe website zal in plaats van tweejaarlijks, doorlopend geactualiseerd worden.

Het PBL evalueert in de Balans van de Leefomgeving het rijksbeleid voor milieu, natuur en ruimte. Hoe werkt het beleid uit? Welke mogelijkheden heeft de Rijksoverheid om in te spelen op de grote leefomgevingsvraagstukken? In welke mate lukt dit?

De Balans geeft parlement, kabinet en de samenleving een feitelijk onderbouwd inzicht in de huidige kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Het is de tweejaarlijkse peilstok van het PBL die aangeeft in hoeverre de door de overheid ten doel gestelde leefomgevingskwaliteit tijdig wordt bereikt. Daar waar beleidsdoelen niet worden gehaald, geeft het PBL mogelijke verklaringen waarom dit zo is.

De toekomst is nú

Explicieter dan voorgaande keren, richt het PBL in deze Balans het vizier op de toekomst. Met de subtitel ‘De toekomst is nú’ geven we aan dat er nú extra stappen moeten worden gezet om de langetermijnopgaven het hoofd te bieden. Nederland is nog onvoldoende voorbereid op ingrijpende veranderingen – in demografie, klimaat, biodiversiteit en de beschikbaarheid van grondstoffen – die zich in de komende decennia kunnen openbaren. In de eenentwintigste eeuw moeten grote opgaven samen met maatschappelijke partijen gaandeweg worden gerealiseerd. De overheid is daarbij cruciaal voor het opnieuw bepalen van het speelveld, bijvoorbeeld door het ordenen van markten en het voortdurend aanjagen van innovaties. ‘De toekomst is nú’ is een oproep voor de herwaardering en modernisering van strategisch langetermijnbeleid.

Wat is nieuw?

De Balans van de Leefomgeving 2014 bevat actualisaties van de systeembeschrijvingen uit de vorige Balans, namelijk voor energie, voedsel en landbouw, water en mobiliteit. Eén nieuwe systeembeschrijving is toegevoegd, die van de woningmarkt. En er is een beschouwing gewijd aan het recent in het beleid geïntroduceerde concept ‘natuurlijk kapitaal’.

Aanvullende informatie bij het boek

De Balans bestaat uit een gedrukte publicatie waarin de belangrijkste overkoepelende en thematische conclusies uit de Balans samengevat, en zes verdiepende en onderbouwende rapportages voor de thema’s Wonen, Energie, Voedsel en landbouw, Mobiliteit, Water (kwaliteit en veiligheid) en het nieuwe beleidsconcept Natuurlijk Kapitaal. Daarnaast staan op de website van de Balans de nieuwste cijfers over de leefomgeving en aanvullende beleidsanalyses. Boek en website zijn nauw met elkaar verbonden en moeten in samenhang worden worden gebruikt.