Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2010

Bezuinigingen vragen om heroverweging beleidsaanpak en rolverdeling

Op de korte termijn profiteert de leefomgeving van de economische neergang. De druk op de
schaarse ruimte neemt immers tijdelijk af en de milieudruk is aantoonbaar minder, doordat er minder ruimtevragende en vervuilende activiteiten plaatsvinden. Daartegenover staat dat de noodzakelijke ontwikkeling van schone technieken vertraging kan oplopen. Investeringen in de leefomgeving dreigen namelijk af nemen omdat de overheid en private partijen door de recessie over minder geld beschikken. De kans is groot dat private en publieke investeringen in stedelijke ontwikkeling en natuur en landschap eveneens teruglopen. Dit zet zowel de leefbaarheid in steden als de natuur- en landschapskwaliteit onder druk. De overheid kan zoeken naar nieuwe wegen om private partijen meer verantwoordelijkheid te geven om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Zij zal hiervoor een kader moeten formuleren met heldere spelregels en meer aandacht voor handhaving.