Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2010

De achteruitgang van de biodiversiteit is in Nederland wel geremd, maar niet gestopt

Het gaat goed met planten, diersoorten en ecosystemen die minder hoge eisen aan hun omgeving stellen. Dit komt doordat de oppervlakte van natuurgebieden toeneemt en de milieukwaliteit verbetert. Echter, soorten en ecosystemen die gevoelig zijn voor versnippering en milieudruk hebben het nog steeds moeilijk.

Om de gestelde doelen van het natuurbeleid te halen, kan het rijk de oppervlakte natuurgebieden vergroten, de natuurgebieden beter met elkaar verbinden en de milieudruk verminderen. Door mogelijke bezuinigingen op het natuurbudget zal het moeilijker zijn deze doelen tijdig te realiseren.

Wel zijn er opties om het beleid efficiƫnter te maken. Een kansrijke optie is om de resterende EHS-aankopen volledig te richten op vergroten en verbinden van natuurgebieden. De reeds verworven ruilgronden kunnen daarbij effectief worden ingezet.