Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2010

Het Kyotodoel wordt waarschijnlijk gehaald, maar mogelijk zijn extra emissierechten nodig

Nederland kan zijn Kyotoverplichting voor de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) waarschijnlijk nakomen. Er bestaat nog wel een kans op overschrijding van het doel. Als de uitstoot door economische groei hoger uitpakt of het rendement van buitenlandse emissierechten tegenvalt, kan het rijk tegenvallers compenseren door tijdig extra buitenlandse emissierechten aan te schaffen.