Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2010

Kwaliteit leefomgeving toegenomen door beleid, maar grote problemen blijven

De kwaliteit van de leefomgeving in Nederland is sinds 1990 verbeterd mede dankzij het beleid. Zo zijn de lucht en het oppervlaktewater schoner, zijn achterstandswijken vernieuwd en zijn er meer woningen binnen steden en dorpen gebouwd. De aanpak van hardnekkige problemen, zoals klimaatverandering en aantasting van de biodiversiteit, vergt echter extra beleidsinspanningen. Oplossingen liggen vooral bij een internationale aanpak. Binnen Nederland kan het rijk meer samenhang aanbrengen in het beleid en de inspanningen op onderdelen intensiveren.