Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2010

Minder files en schoner milieu beter haalbaar met een kilometerheffing voor wegverkeer

De beleidsinzet is onvoldoende geweest om de doelen te halen voor bereikbaarheid en voor de reductie van CO2–emissie door het wegverkeer. Een kilometerheffing verbetert de bereikbaarheid aanzienlijk en reduceert bovendien de CO2-uitstoot. De inzet van dit instrument roept echter veel maatschappelijke weerstand op. Het invoeren van een technisch complex systeem brengt daarnaast risico’s met zich mee en de beoogde gedragsverandering is nog onzeker. Het rijk kan de bereikbaarheid ook verbeteren door meer infrastructuur aan te leggen dan is vastgelegd in de Nota Mobiliteit. Het vergt echter een extra investering van tientallen miljarden om met nieuwe infrastructuur de files evenveel te verminderen als met een naar tijd en plaats gedifferentieerde kilometerheffing. Meer infrastructuur leidt bovendien tot meer CO2-uitstoot door een toename van het wegverkeer.