Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2010

Nationaal klimaatdoel voor 2020 buiten bereik

Ondanks het voorgenomen klimaatbeleid uit het werkprogramma Schoon en Zuinig van het kabinet-Balkenende IV wordt het nationale klimaatdoel van 30% reductie van de CO2-uitstoot in 2020 niet gerealiseerd. Het huidige EU-doel van 20% reductie is mogelijk wel haalbaar. Mogelijke bezuinigingen op de overheidsuitgaven voor het klimaat- en energiebeleid hoeven niet per se nadelig te zijn voor de emissiereductie, maar dan moeten bedrijven en burgers wel meer gaan meebetalen aan de benodigde maatregelen.