Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2010

Samenhang beleid voor leefomgeving kan beter

Het sectorale rijksbeleid voor milieu, natuur en ruimte is erin geslaagd successen te boeken, maar beleidssporen werken elkaar soms tegen. Het klimaatbeleid stimuleert bijvoorbeeld de bouw van windmolens, maar deze nieuwe ruimteclaim zorgt voor meer ruimtedruk, zowel op land als op zee. De ruimtelijke scheiding van landbouw en natuur lost daarnaast slechts een deel van de ongewenste neveneffecten van hun wederzijdse beïnvloeding op. Soms ligt de oplossing in het beter afstemmen van bestaande beleidsdoelen, maar soms zijn ook keuzes tussen beleidsdoelen noodzakelijk voor een effectief en doelmatig beleid. Ruimtelijke ordening kan een belangrijk institutioneel kader bieden om beleidsdoelen verder te integreren. Voorbeelden zijn het klimaat- en energiebeleid, en de verbreding van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Daarnaast kan binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid meer geld worden besteed aan de versterking van de natuur en het landschap.