Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2010

Verduurzaming handelsketens vormt sleutel voor behoud van biodiversiteit in het buitenland

De kwaliteit van de leefomgeving in Nederland is mede te danken aan het intensieve gebruik van land en grondstoffen elders. De verduurzaming van handelsketens van hout, soja en andere landbouwproducten die Nederland importeert, is daarom onlosmakelijk verbonden met het streven naar een verduurzaming in Nederland. Aandacht voor handelsketens kan een bijdrage leveren aan de bescherming van biodiversiteit in de landen waar die producten worden geproduceerd.

De vrijwillige certificering van handelsketens om deze aan de duurzaamheidscriteria te laten voldoen, verloopt met wisselend succes. Er zijn enkele barrières en de duurzaamheidscriteria bieden geen garantie op behoud of herstel van de biodiversiteit. De leefomgeving ter plekke is erbij gebaat dat regulerende ecosysteemdiensten behouden blijven, bijvoorbeeld om aardverschuivingen te voorkomen. Door bij gebiedsontwikkeling in ontwikkelingslanden de economie en de biodiversiteit samen te stimuleren, kunnen de betrokken actoren negatieve effecten op biodiversiteit en armoede verminderen of voorkomen. Het rijk kan hier de komende tijd naar nieuwe beleidsstrategieën zoeken.