Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2010

Biodiversiteit in internationaal perspectief

Biodiversiteitsverlies in het buitenland niet verminderd

De achteruitgang van de biodiversiteit in het buitenland is nog niet afgeremd. In tropische regio’s gaat het verlies nog sneller dan in streken met een gematigd klimaat. De CBD doelstelling om de snelheid van de achteruitgang te verminderen is niet gehaald.

Achteruitgang in biodiversiteit in de wereld ook een Nederlandse verantwoordelijkheid

Het wereldwijde remmen van de achteruitgang van biodiversiteit is deels een Nederlandse verantwoordelijkheid. Het Nederlandse beleid is nog niet succesvol. Er is geen vermindering van de lokale effecten op de biodiversiteit van de buitenlandse productie van agrarische producten voor de Nederlandse markt.

Biodiversiteit en armoede

In gebieden waar armoede heerst, worden natuurlijke hulpbronnen snel over-geëxploiteerd, wat kan leiden tot onomkeerbaar verlies van biodiversiteit. Duurzaam gebruik van biodiversiteit kan bereikt worden door een combinatie van drie elementen: Certificering van handelsketens, een ecoregionale benadering die bescherming van natuurgebieden en de lokale economie combineert, en het voorkomen van negatieve effecten van biodiversiteitbescherming of –verlies op de bevolking zoals armoede.

Verduurzamen handelsketens vraagt meer dan certificeren

Duurzaam gebruik van biodiversiteit in het buitenland vergt samenhang tussen certificering van handelsketens, een ecoregionale benadering die bescherming van natuurgebieden en de lokale economie combineert en het voorkomen van negatieve effecten van biodiversiteitbescherming op de bevolking, zoals armoede.

Nederlandse voetafdruk in het buitenland

groenUitvoering van het beleid leidt waarschijnlijk tot het halen van het doel
geelGeraamde ontwikkeling ligt rond het doel, beleid zou robuust gemaakt kunnen worden voor tegenvallers
oranjeGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, met intensivering van het beleid is het doel wel realiseerbaar
roodGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, vraagt fundamentele herziening van de huidige aanpak door andere beleidsinstrumenten in te zetten of door doelen aan te passen
grijsOp dit moment niet te bepalen
witDeze analyse is niet uitgevoerd

Ecologische voetafdruk consumptie
  • Balans 2010 Huidig beleid
Doelen niet concreet geformuleerdlees meer
Certificering van handelsketens
  • Balans 2010 Huidig beleid
Bij hout liggen doelen met enige extra inspanning binnen bereik, aandacht voor tropisch hardhout. Bij vis is certificatie zeer beperkt en worden veel soorten niet duurzaam bevist. Bij soja loopt de internationale discussie over duurzaamheidscriteria noglees meer
Armoede en biodiversteit projecten
  • Balans 2010 Huidig beleid
Beleid gericht op diverse projecten. Nederland heeft deelbijdrage in grote internationale problematiek, zodat sturing op eindresultaat lastig islees meer