Balans van de Leefomgeving

Biodiversiteitverlies in het buitenland niet verminderd

De achteruitgang van de biodiversiteit in het buitenland is nog niet afgeremd. In tropische regio’s gaat het verlies onverminderd door. In streken met een gematigd klimaat is het beeld positiever. De doelstelling van de Convention on Biological Diversity om de snelheid van de achteruitgang te verminderen, is niet gehaald.

De ontwikkeling van de biodiversiteit in drie verschillende natuurtypen, volgens de Living Planet Index

De ontwikkeling van de biodiversiteit in drie verschillende natuurtypen, volgens de Living Planet Index

Het verlies aan biodiversiteit is in de tropen hoger dan in de gematigde streken

De ontwikkeling van de biodiversiteit in verschillende delen van de wereld kan worden gemeten met de Living Planet index (LPI). Deze geeft de gemiddelde trend van de omvang van populaties van alle plant- en diersoorten weer.
Op het land, in de zee en in zoet water daalt de LPI, en de snelheid van het verlies neemt niet af. De snelheid van het verlies is in de tropen significant hoger dan het wereldgemiddelde. In gematigde streken is vooruitgang geboekt in zoet water en is landnatuur stabiel. De mariene soortenindex toont een terugval na een verbetering tussen 1970 en 1995.