Balans van de Leefomgeving

Certificering van duurzame handelsketens laat uiteenlopende resultaten zien

U bekijkt momenteel een archief-versie van deze indicator. Deze indicator is inmiddels geactualiseerd. De actuele versie kunt u hier bekijken.

Een onderdeel van het Nederlandse biodiversiteitsbeleid is het verduurzamen van de internationale handel door het invoeren van duurzaamheidskeurmerken. Voor sommige handelsketens loopt Nederland wel en voor andere niet in de pas met gestelde doelen. Duurzame producten blijken nog steeds niche markten. De vraag blijft achter bij het aanbod.

 Het marktaandeel van gecertificeerde producten verschilt per productgroep

Het marktaandeel van gecertificeerde producten verschilt per productgroep

Nederlands beleid voor biodiversiteit in het buitenland kent twee sporen

Duurzaam gebruik en gebiedsbescherming vormen de twee sporen in het Nederlandse beleid voor biodiversiteit in het buitenland. In het beleidsprogramma biodiversiteit 2008-2011 zijn doelen geformuleerd voor een coherent interdepartementaal beleid.
Een doel is om de internationale handel te laten verduurzamen door middel van het invoeren van keurmerken. Voorbeelden zijn fair-trade koffie, FSC hout, etc. Deze certificering draagt bij aan een duurzame ecoregionale ontwikkeling waarin lokale milieubescherming en economische vooruitgang gecombineerd worden.

Certificering vordert langzaam

Het aandeel gecertificeerd product verschilt sterk tussen sectoren en zelfs tussen verschillende houtsoorten uit de productgroep hout. De mate van certificering hangt samen met de mate waarin duurzame productiemethoden verweven zijn met de reguliere productie. Bij soja lopen nog onderhandelingen over de duurzaamheidcriteria en is het gecertificeerde aandeel laag. Van duurzaam geproduceerd timmerhout in het binnenlands gebruik in Nederland in 2008 al opgelopen tot 34%.

Gedifferentieerd beleid gewenst

Welk beleid nodig is om de transitie naar volledige certificering te bereiken, hangt vooral af van het al bereikte marktaandeel. Extra beleidsinspanningen zijn nodig als de groei van certificering afvlakt op een plafond. In 2008 was 25% van de koffie gecertificeerd en rond de 45% van het gezaagde naaldhout.
Als de Nederlandse overheid de productie binnen deze handelsketens wil verduurzamen, dan kan zij zich inzetten om de verschillende certificeringtrajecten op maat te begeleiden. Overheidsmaatregelen kunnen zijn: basiseisen stellen aan de productie, ondersteunen van private initiatieven, belastingmaatregelen, inkoop beleid van de overheid of subsidiering. Het opgerichte Initiatief Duurzame handel richt zich op certificering van de reguliere productie.