Balans van de Leefomgeving

100.000 hectare Ecologische Hoofdstructuur verworven en ingericht, groei nog achter op schema

U bekijkt momenteel een archief-versie van deze indicator. Deze indicator is inmiddels geactualiseerd. De actuele versie kunt u hier bekijken.

De oppervlakte van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) neemt toe door aankoop, inrichting en beheer van gronden. Per 1 januari 2009 was ca. 100.000 hectare nieuwe EHS gerealiseerd maar de groei loopt nog achter op schema.

 Verworven en ingerichte nieuwe natuur en robuuste verbindingen

Verworven en ingerichte nieuwe natuur en robuuste verbindingen
Verworven en ingerichte nieuwe natuur per provincie

Verworven en ingerichte nieuwe natuur per provincie

Beleid voor EHS leidt nog niet tot doel

Het Rijk stelt zich ten doel in 2020 de duurzame condities voor het voortbestaan van alle in 1982 voorkomende soorten en populaties te realiseren (LNV 2006). Dit wil men bereiken door het vergroten, verbinden en verbeteren van natuurgebieden middels de aanleg van de EHS (LNV 1990).
De overheid wil de EHS in 2018 gerealiseerd hebben. Het doel is dat de EHS op land uiteindelijk 728.500 hectare zal beslaan. Ongeveer 453.500 hectare van de EHS was in 1990 al bestaande natuur. De overige 275.000 hectare moest nog ontwikkeld worden; dit heet de nieuwe EHS. De overheid doet dat via drie lijnen:

  • verwerving, inrichting en beheer van nieuwe natuur, robuuste verbindingen en natte natuur (50%)
  • particulier natuurbeheer (15%)
  • agrarisch natuurbeheer (35%)

Per 1 januari 2009 was 42.000 ha verworven en ingericht. Op 5.500 ha vindt particulier natuurbeheer plaats en op en 54.000 hectare agrarisch natuurbeheer. In totaal is ruim 100.000 ha van de 275.000 ha nieuwe EHS gerealiseerd. Veel van de robuuste verbindingen moeten nog worden begrensd.

Resultaat verschilt per provincie

De provincies zijn niet allemaal even ver gevorderd met hun verwerving en inrichting van nieuwe natuur. Volgens de huidige taakstelling voor nieuwe natuur is de provincie Flevoland al klaar met verwerving. De provincies Friesland, Drenthe en Noord-Holland hebben meer dan 80% van de verwerving gerealiseerd. In de provincies Overijssel, Gelderland en Utrecht is echter minder dan 55% gerealiseerd. Hierbij is het areaal robuuste verbindingen niet meegerekend. Dit zijn provincies met veel hectaren nieuwe natuur die relatief sterk bepalen in hoeverre de doelen landelijk worden gerealiseerd.

Referenties

Relevante informatie