Balans van de Leefomgeving

Duurzame bosbouw vooral in Nederland, veel minder in de tropen

Het nationale bosbeleid richt zich op geïntegreerd bosbeheer. Daardoor ontstaan meer kansen voor bepaalde vormen van bosgebonden biodiversiteit.

Sinds 1993 wordt het hout uit bossen met duurzaam bosbeheer gecertificeerd met het FSC-keurmerk. Het aandeel geïmporteerd duurzaam hout op de Nederlandse markt is de afgelopen jaren flink gestegen. Maar er komt nog relatief weinig duurzaam geproduceerd hout uit de tropen

Marktaandelen van duurzaam geproduceerd timmerhout op de Nederlandse markt zijn  tussen 2005 en 2008 flink gestegen

Marktaandelen van duurzaam geproduceerd timmerhout op de Nederlandse markt zijn tussen 2005 en 2008 flink gestegen
Keurmerken op verschillende houtsoorten, pulp en papier

Keurmerken op verschillende houtsoorten, pulp en papier

Positieve effecten van Nederlands geïntegreerd bosbeheer

Geïntegreerd bosbeheer houdt in kiezen voor inheemse boomsoorten, menging van boomsoorten, natuurlijke verjonging en laten liggen van dood hout. De ontwikkeling van mossen en paddenstoelen met een sterke binding aan dood hout, zoals het krulbladmos en de echte tonderzwam, laat zien dat deze veranderingen invloed hebben op de biodiversiteit van het bos. Het ouder worden van de bossen en de toename van staand dood hout pakken bovendien positief uit voor broedvogels.
In 2009 was 42% van het Nederlandse bosareaal FSC-gecertificeerd, in 2004 was dit nog 35% (Probos 2004 2009). De zelfvoorzieningsgraad van houtgebruik in Nederland is met 8% (Probos 2009) relatief laag. Veel hout voor de Nederlandse consumptie wordt dus geïmporteerd.

Meer geïmporteerd hout is duurzaam geproduceerd

Het aandeel geïmporteerd duurzaam hout op de Nederlandse markt is de afgelopen jaren flink gestegen. In 2008 was het marktaandeel duurzaam geproduceerd timmerhout met een keurmerk in het Nederlands binnenlands gebruik gestegen tot 34%, terwijl het marktaandeel in 2005 nog 13% was (Probos 2010). Het marktaandeel zou kunnen stijgen tot 47%, als alle claims uit 2008 over de herkomst van duurzaam geproduceerd hout ook echt kunnen worden aangetoond. Maar net als in 2005, blijft het percentage gezaagd loofhout uit gematigde gebieden (16%) en hardhout uit tropische gebieden (15%) met keurmerk duidelijk achter bij dat van naaldhout uit de gematigde streken (Europa en Rusland).