Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2010

Beleidsevaluatie bereikbaarheid

Bereikbaarheid afgenomen, congestie sterk gegroeid

Het doel om Nederland beter bereikbaar te maken uit de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit is niet dichterbij gekomen, integendeel: de afgelopen jaren is de bereikbaarheid in Nederland verslechterd. Dit komt vooral doordat de mobiliteit veel sterker is toegenomen dan de transportinfrastructuur en de congestie dus sterker toenam dan in de Nota Mobiliteit werd aangenomen. Wel is de congestie niet sterker toegenomen dankzij de vergrote wegcapaciteit en het toegenomen OV-aanbod. Ook beprijzing van mobiliteit speelde een rol; door het Belastingplan 2004 nam het woon-werkverkeer over afstanden van 30 km of meer sterk toe.

Ruimtelijk beleid heeft afname bereikbaarheid beperkt

De rijksoverheid wil met haar ruimtelijk beleid voorkomen dat de woon-werkafstand toeneemt doordat er onvoldoende werk is op de plek waar mensen wonen en omgekeerd. Daartoe wil zij bestaande infrastructuur en potenties van vervoerknooppunten optimaal benutten (ontsluitingskwaliteit). Ook wil zij verstedelijking en infrastructuurontwikkeling beter op elkaar afstemmen (bundelen en verdichten). Dat is ten dele gelukt. Door substantiƫle bundeling en verdichting van de verstedelijking is de afstand tussen wonen en werken minder snel toegenomen. De ontsluitingskwaliteit is verbeterd met uitzondering van de aansluiting van werken op openbaar vervoer. Desondanks is de gemiddelde woon-werkafstand de afgelopen jaren toegenomen omdat mensen bereid waren om verder naar hun werk te reizen.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten van de beleidsevaluatie voor bereikbaarheid.

Bereikbaarheid

groenUitvoering van het beleid leidt waarschijnlijk tot het halen van het doel
geelGeraamde ontwikkeling ligt rond het doel, beleid zou robuust gemaakt kunnen worden voor tegenvallers
oranjeGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, met intensivering van het beleid is het doel wel realiseerbaar
roodGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, vraagt fundamentele herziening van de huidige aanpak door andere beleidsinstrumenten in te zetten of door doelen aan te passen
grijsOp dit moment niet te bepalen
witDeze analyse is niet uitgevoerd

Nabijheid van wonen en werken (vanaf 1996)
  • Balans 2010 Huidig beleid
Beter haalbaar met dan zonder prijsbeleidlees meer
Trajecten met gewenste reistijd in spits (vanaf 2000)
  • Balans 2010 Huidig beleid
Beter haalbaar met dan zonder prijsbeleidlees meer
Gemiddelde reistijden regionale verplaatsingen per auto
  • Balans 2010 Huidig beleid
Beter haalbaar met dan zonder prijsbeleidlees meer
Aanbod openbaar vervoer
  • Balans 2010 Huidig beleid

Nabijheid wonen en werken

groenUitvoering van het beleid leidt waarschijnlijk tot het halen van het doel
geelGeraamde ontwikkeling ligt rond het doel, beleid zou robuust gemaakt kunnen worden voor tegenvallers
oranjeGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, met intensivering van het beleid is het doel wel realiseerbaar
roodGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, vraagt fundamentele herziening van de huidige aanpak door andere beleidsinstrumenten in te zetten of door doelen aan te passen
grijsOp dit moment niet te bepalen
witDeze analyse is niet uitgevoerd

Woningbouw nabij openbaar vervoer
  • Balans 2010 Huidig beleid
Geen toename bevolkingsdichtheid en vergroting draagvlak openbaar vervoerlees meer
Woningbouw aansluitend op snelwegen
  • Balans 2010 Huidig beleid
Groei arbeidsplaatsen nabij openbaar vervoer
  • Balans 2010 Huidig beleid
Er zijn minder banen in nabijheid van trein en regionaal openbaar vervoer terechtgekomenlees meer
Groei arbeidsplaatsen aansluitend op snelwegen
  • Balans 2010 Huidig beleid
Het percentage arbeidsplaatsen dat goed bereikbaar was vanaf autosnelwegen nam met 3% toelees meer