Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2010

Effecten van verkeer op milieu

Luchtvervuiling wegverkeer daalt, CO2-emissie niet

De luchtvervuiling door het wegverkeer is de afgelopen decennia fors gedaald terwijl er steeds meer kilometers werden gereden. Met uitzondering van CO2 zijn de milieudoelen voor verkeer in 2020 haalbaar met vastgesteld beleid. De reductie van CO2-emissies komt te traag op gang. Prijsbeleid en CO2-normering voor wegvoertuigen bieden perspectief. Op lange termijn is nieuwe vervoerstechnologie noodzakelijk.

Geluidhinder redelijk stabiel ondanks groei in verkeer

Ruim 40% van de Nederlandse bevolking ondervindt hinder van geluid door verkeer en/of industrie. Dat percentage is al 15 jaar min of meer constant ondanks een forse toename van vooral het verkeer en een toename van bebouwing nabij wegen. Vooral de ontwikkeling van stillere infrastructuur heeft hier voor gezorgd. Het stiller maken van voertuigen verdient aandacht omdat deze maatregel goedkoper en effectiever is dan andere maatregelen. Dit vergt een internationale aanpak. Dat een dergelijke aanpak tot resultaten leidt is af te leiden uit het feit dat vliegtuigen veel stiller zijn geworden.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten van de beleidsevaluatie van de milieukwaliteit van de stedelijke leefomgeving.

Verkeer en milieu

groenUitvoering van het beleid leidt waarschijnlijk tot het halen van het doel
geelGeraamde ontwikkeling ligt rond het doel, beleid zou robuust gemaakt kunnen worden voor tegenvallers
oranjeGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, met intensivering van het beleid is het doel wel realiseerbaar
roodGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, vraagt fundamentele herziening van de huidige aanpak door andere beleidsinstrumenten in te zetten of door doelen aan te passen
grijsOp dit moment niet te bepalen
witDeze analyse is niet uitgevoerd

Geluidproductie wegverkeer (vanaf 2010)
 • Balans 2010 Huidig beleid
 • Balans 2010 Voorgenomen beleid
Geluidbeleid kan gevolgen toename wegverkeer niet voldoende terugdringenlees meer
Geluidbeleid kan gevolgen toename wegverkeer niet voldoende terugdringenlees meer
Knelpunten geluid rijkswegen (vanaf 2012)
 • Balans 2010 Huidig beleid
 • Balans 2010 Voorgenomen beleid
Na uitvoering voorgenomen beleid resteren 10% hard­nekkige knelpuntenlees meer
Na uitvoering voorgenomen beleid resteren 10% hard­nekkige knelpuntenlees meer
Geluidproductie railverkeer (vanaf 2010)
 • Balans 2010 Huidig beleid
 • Balans 2010 Voorgenomen beleid
Toepassing stille remsystemen geringer dan beoogdlees meer
Toepassing stille remsystemen geringer dan beoogdlees meer
Knelpunten geluid spoorwegen (vanaf 2012)
 • Balans 2010 Huidig beleid
 • Balans 2010 Voorgenomen beleid
Geluidsbelasting Schiphol (vanaf 2009)
 • Balans 2010 Huidig beleid
 • Balans 2010 Voorgenomen beleid
Geluidbelasting erg gevoelig voor samenstelling vloot en fluctuaties in het weerlees meer
Geluidbelasting erg gevoelig voor samenstelling vloot en fluctuaties in het weerlees meer
Veiligheidsrisico Schiphol (vanaf 2004)
 • Balans 2010 Huidig beleid
 • Balans 2010 Voorgenomen beleid
Geluidbeleid kan gevolgen toename wegverkeer niet voldoende terugdringenlees meer
Geluidbeleid kan gevolgen toename wegverkeer niet voldoende terugdringenlees meer
Externe veiligheid
 • Balans 2010 Huidig beleid
 • Balans 2010 Voorgenomen beleid
Op basis van veiligheidsnorm Totaal Risico Gewichtlees meer
Op basis van veiligheidsnorm Totaal Risico Gewichtlees meer

Lokale luchtkwaliteit

groenUitvoering van het beleid leidt waarschijnlijk tot het halen van het doel
geelGeraamde ontwikkeling ligt rond het doel, beleid zou robuust gemaakt kunnen worden voor tegenvallers
oranjeGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, met intensivering van het beleid is het doel wel realiseerbaar
roodGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, vraagt fundamentele herziening van de huidige aanpak door andere beleidsinstrumenten in te zetten of door doelen aan te passen
grijsOp dit moment niet te bepalen
witDeze analyse is niet uitgevoerd

Lokale luchtkwaliteit NO2 blootstelling (2015)
 • Balans 2010 Huidig beleid
 • Balans 2010 Voorgenomen beleid
Bij 150 grote stallen wordt de PM10-norm overschreden. Doelbereik drukke stadswegen gevoelig voor tegenvallers in effectiviteit maatregelenlees meer
Bij 150 grote stallen wordt de PM10-norm overschreden. Doelbereik drukke stadswegen gevoelig voor tegenvallers in effectiviteit maatregelenlees meer
Lokale luchtkwaliteit PM10-blootstelling (vanaf 2011)
 • Balans 2010 Huidig beleid
 • Balans 2010 Voorgenomen beleid
Bij 150 grote stallen wordt de PM10-norm overschreden. Doelbereik drukke stadswegen gevoelig voor tegenvallers in effectiviteit maatregelenlees meer
Bij 150 grote stallen wordt de PM10-norm overschreden. Doelbereik drukke stadswegen gevoelig voor tegenvallers in effectiviteit maatregelenlees meer
Lokale luchtkwaliteit PM2,5-blootstelling (2015)
 • Balans 2010 Huidig beleid
 • Balans 2010 Voorgenomen beleid
Reductiedoel wordt waarschijnlijk 15%, als het doel 20% wordt, is extra beleid nodiglees meer
Reductiedoel wordt waarschijnlijk 15%, als het doel 20% wordt, is extra beleid nodiglees meer