Balans van de Leefomgeving

Doel beperken veiligheidsrisico door vliegverkeer rond Schiphol in 2009 gehaald

U bekijkt momenteel een archief-versie van deze indicator. Deze indicator is inmiddels geactualiseerd. De actuele versie kunt u hier bekijken.

Het veiligheidsrisico door vliegverkeer rond Schiphol wordt jaarlijks getoetst aan het Totale Risicogewicht (TRG). Het TRG is tot op heden in geen enkel jaar overschreden.

Ontwikkeling van het Totale Risicogewicht ten gevolge van de vliegbewegingen van en naar Schiphol (Inspectie Verkeer en Waterstaat)

Ontwikkeling van het Totale Risicogewicht ten gevolge van de vliegbewegingen van en naar Schiphol (Inspectie Verkeer en Waterstaat)
Aantal woningen in de gecombineerde sloopzones voor externe veiligheid en geluid. (bron: CBS)

Aantal woningen in de gecombineerde sloopzones voor externe veiligheid en geluid. (bron: CBS)

Het Totale Risicogewicht

Het veiligheidsrisico door vliegverkeer rond Schiphol wordt jaarlijks getoetst aan het Totale Risicogewicht (TRG). Het TRG is een rekenkundige maat voor het totale risico waaraan de omgeving van de luchthaven wordt blootgesteld. Het wordt uitgedrukt als een gewicht (in tonnen) (bron: NLR). Het TRG is tot op heden in geen enkel jaar overschreden.

Beleid voor externe veiligheid Schiphol

Het externe veiligheidsbeleid voor de omgeving van Schiphol richt zich enerzijds op de omgeving, door beperkingen te stellen aan nieuwe en bestaande gebouwen voor wonen of werken. Anderzijds wordt het risico begrensd door het luchtverkeer zo te sturen dat bewoonde gebieden zoveel mogelijk gemeden worden. In het Luchthavenindelingbesluit (Verkeer en Waterstaat, 2003) zijn gebieden gedefinieerd waarvoor verschillende beperkingen gelden. Dicht bij de startbanen zijn sloopzones aangewezen. Bestaande woningen binnen die zones worden gesloopt op het moment dat de huidige bewoners de woning verlaten. Bestaande bedrijven kunnen gehandhaafd worden indien het aantal werkzame personen maximaal 10 bedraagt. Deze laatste maatregel is gericht op beheersing van de kans op een ongeval met meerdere slachtoffers, het groepsrisico. Binnen de veiligheidssloopzone is de kans op overlijden door een ongeval met een vliegtuig groter dan
10-5 (1 op de 100.000).

Niet alleen voor externe veiligheid maar ook voor geluid is een sloopzone gedefinieerd. Beide sloopzones overlappen elkaar grotendeels en het beleid voor deze zones is gelijk. Het uiteindelijke doel voor de sloopzones is dat er geen woningen staan. In de periode dat de sloopzones van kracht zijn (sinds 2003) zijn aanvankelijk weinig of geen woningen gesloopt. Dit komt omdat beƫindiging van bestaand gebruik van deze woningen niet kan worden geƫist op grond van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol, waarin de sloopzones zijn gedefinieerd. In de periode 2006-2008 zijn relatief veel woningen gesloopt, voornamelijk om plaats te maken voor infrastructuur.

In het beperkingengebied voor externe veiligheid rond het banenstelsel van Schiphol mag alleen onder voorwaarden worden gebouwd. Binnen deze zone is de kans op een ongeval groter dan 10-6 (1 op de 1.000.000).

Naam van het gegeven

Totale risicogewicht (ton), Aantal woningen in sloopzones Schiphol

Omschrijving

Het totale risico van alle vliegbewegingen in een jaar bij Schiphol. Aantal woningen in sloopzones Schiphol

Verantwoordelijk instituut

Inspectie Verkeer en Waterstaat, NLR en RIVM/CEV

Berekeningswijze

Optelsom van de producten van de ongevalskans en het gemiddelde max. startgewicht van elk vliegtuig per vliegtuigbeweging. Contouren sloopzones berekend door NLR en geleverd via CEV, woningtellingen door CBS.