Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2010

Internationale concurrentiepositie Randstad

Randstad concurreert vooral met regio’s Parijs, Milaan en Antwerpen

De bedrijven in de Randstad concurreren binnen de Europese Unie vooral met de regio’s Parijs, Milaan, Antwerpen, Dublin, Londen, Düsseldorf en München.

Vooral veel innovatie, maar ook goede bereikbaarheid en de potenties van de beroepsbevolking – afgemeten naar omvang, werkloosheidspercentage en opleidingsniveau – zijn de belangrijkste concurrentiefactoren voor de Randstad. De Randstad scoort qua innovatie duidelijk slechter dan de meest concurrerende regio’s. In vergelijking met haar concurrenten heeft de Randstad wel minder langdurig werklozen, een lagere toegevoegde waarde per persoon en een iets kleiner arbeidsaanbod. Qua bereikbaarheid scoort zij net zo goed als de best scorende regio’s in Europa. Ten opzichte van de twintig meest concurrerende regio’s doet de Randstad het zelfs beter, zowel over land als door de lucht.