Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2010

Energie: hernieuwbare energie en energiebesparing

Tegenvallers beleid energiebesparing en hernieuwbare energie

Energiebesparing en energieproductie uit hernieuwbare bronnen zijn belangrijke maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende emissies te reduceren. Het gewenste besparingstempo van gemiddeld 2% per jaar is niet gehaald. De laatste jaren schommelt de energiebesparing rond de 1,1% per jaar. Met het vastgestelde beleid, dat hoofdzakelijk bestaat uit convenanten met bedrijven en woningcorporaties, kan dat oplopen tot 1,0% à 1,5% per jaar, onvoldoende dus om het doel te halen. Met de uitvoering van het voorgenomen beleid van het kabinet Balkenende IV en de EU kan dit oplopen tot 1,1% à 1,6% per jaar.

Nederland wil in 2020 het aandeel hernieuwbare energie laten toenemen tot 20% van het primaire energiegebruik in 2020. Met het vastgestelde beleid wordt een aandeel van 6% tot 7% bereikt in 2020. Bij uitvoering van het voorgenomen beleid, wat onder meer een hervorming en verruiming van het huidige subsidiebudget voor hernieuwbare energie impliceert, kan dit aandeel oplopen tot 13% à 16%. Daarmee komt het halen van het EU-doel binnen bereik.

De Nederlandse tussendoelen voor 2010 (9% hernieuwbare elektriciteit en 4% biobrandstoffen) worden waarschijnlijk wel gehaald. Anders ligt dit voor de tussendoelen voor 2011 voor hernieuwbare energie (2.285 MW) en windenergie op land (2.000 MW): die worden zeker niet gehaald.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten van de evaluatie voor de doelen van het energiebeleid.

Hernieuwbare energie

groenUitvoering van het beleid leidt waarschijnlijk tot het halen van het doel
geelGeraamde ontwikkeling ligt rond het doel, beleid zou robuust gemaakt kunnen worden voor tegenvallers
oranjeGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, met intensivering van het beleid is het doel wel realiseerbaar
roodGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, vraagt fundamentele herziening van de huidige aanpak door andere beleidsinstrumenten in te zetten of door doelen aan te passen
grijsOp dit moment niet te bepalen
witDeze analyse is niet uitgevoerd

Hernieuwbare energie, Schoon en Zuinig (2020)
 • Balans 2010 Huidig beleid
 • Balans 2010 Voorgenomen beleid
Voorgenomen beleid is inclusief hervorming van de financiering van de SDE-regelinglees meer
Voorgenomen beleid is inclusief hervorming van de financiering van de SDE-regelinglees meer
Hernieuwbare energie, EU-richtlijn (2020)
 • Balans 2010 Huidig beleid
 • Balans 2010 Voorgenomen beleid
Voorgenomen beleid is inclusief hervorming van de financiering van de SDE-regelinglees meer
Voorgenomen beleid is inclusief hervorming van de financiering van de SDE-regelinglees meer
Hernieuwbare elektriciteit (2010)
 • Balans 2010 Huidig beleid
 • Balans 2010 Voorgenomen beleid
Doel in 2009 al bijna gehaaldlees meer
Doel in 2009 al bijna gehaaldlees meer
Stimulering duurzame energieproductie Schoon en Zuinig (2011)
 • Balans 2010 Huidig beleid
 • Balans 2010 Voorgenomen beleid
Subsidieverstrekking blijft achter bij verwachtingenlees meer
Subsidieverstrekking blijft achter bij verwachtingenlees meer
Windenergie op land (2020)
 • Balans 2010 Huidig beleid
 • Balans 2010 Voorgenomen beleid
Investering loopt achter bij verwachtingen door trage vergunningverleninglees meer
Investering loopt achter bij verwachtingen door trage vergunningverleninglees meer
Bijmenging biobrandstoffen (2010)
 • Balans 2010 Huidig beleid
 • Balans 2010 Voorgenomen beleid
Rekenregels negeren indirecte effecten op CO2-emissieslees meer
Rekenregels negeren indirecte effecten op CO2-emissieslees meer

Energiebesparing

groenUitvoering van het beleid leidt waarschijnlijk tot het halen van het doel
geelGeraamde ontwikkeling ligt rond het doel, beleid zou robuust gemaakt kunnen worden voor tegenvallers
oranjeGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, met intensivering van het beleid is het doel wel realiseerbaar
roodGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, vraagt fundamentele herziening van de huidige aanpak door andere beleidsinstrumenten in te zetten of door doelen aan te passen
grijsOp dit moment niet te bepalen
witDeze analyse is niet uitgevoerd

Energiebesparingstempo Schoon en Zuinig (2011-2020)
 • Balans 2010 Huidig beleid
 • Balans 2010 Voorgenomen beleid
Convenanten met sectoren leveren onvoldoende energiebesparing oplees meer
Convenanten met sectoren leveren onvoldoende energiebesparing oplees meer
Energiebesparingstempo Schoon en Zuinig (2011)
 • Balans 2010 Huidig beleid
 • Balans 2010 Voorgenomen beleid
"Geen recente raming beschikbaar; beoordeling op basis van Verkenning effecten Schoon &Zuinig uit 2009"lees meer
"Geen recente raming beschikbaar; beoordeling op basis van Verkenning effecten Schoon &Zuinig uit 2009"lees meer
Energiezuinige verlichting (2011)
 • Balans 2010 Huidig beleid
 • Balans 2010 Voorgenomen beleid
Monitoring nog onvoldoende vormgegevenlees meer
Monitoring nog onvoldoende vormgegevenlees meer