Balans van de Leefomgeving

Doelen energiezuinige verlichting nog niet evalueerbaar

Omdat de doelen voor energiezuinige verlichting nog onvoldoende kunnen worden gemonitord, is het doelbereik nog lastig te evalueren.

Doelen energiezuinige verlichting nog niet evalueerbaar

Het kabinet Balkenende IV zet onder andere in op het stimuleren van energiezuinige verlichting om de doelen van het Schoon en Zuinig beleid te halen. In de overheidsbegroting van 2010 zijn daarom voor het eerst kwantitatieve doelstellingen ten aanzien van energiezuinige verlichting opgenomen.

Doelen energiebesparing door energiezuinige verlichting in de gebouwde omgeving:

  • bij huishoudens: -30% tussen 2007 en 2011.
  • bij utiliteiten (zoals kantoren): 37 PJ per jaar.

De monitoring van deze doelen is echter nog onvoldoende vormgegeven om de voortgang te meten. Daarom kan er hier ook nog geen evaluatie worden gegeven.

Naam van het gegeven

Energiezuinig verlichting

Omschrijving

Evaluatie energiebesparing door energiezuinige verlichting in de gebouwde omgeving