Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2010

Klimaat: uitstoot broeikasgassen

Klimaatbeleid vergt extra inspanning

Het is onwaarschijnlijk dat de huidige Nederlandse én Europese doelen voor klimaat en energie in 2020 zullen worden gehaald. De doelen zijn te vinden in de webdocumenten via de onderstaande tabel.
Als naast het vastgestelde beleid ook het voorgenomen beleid van het vorige kabinet wordt uitgevoerd, blijft het onwaarschijnlijk dat de Nederlandse doelen worden gehaald, hoewel de Europese doelen voor klimaat en energie hiermee wel binnen bereik komen.
Het vastgestelde klimaatbeleid is waarschijnlijk wél toereikend om de verplichtingen uit het Kyoto Protocol na te kunnen komen, zij het dat dit nog wel afhankelijk is van het tempo van economisch herstel, het optreden van strenge winters en/of tegenvallende opbrengsten van aangekochte buitenlandse emissierechten.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten van de evaluatie voor de doelen van het klimaatbeleid.

Klimaatverandering

groenUitvoering van het beleid leidt waarschijnlijk tot het halen van het doel
geelGeraamde ontwikkeling ligt rond het doel, beleid zou robuust gemaakt kunnen worden voor tegenvallers
oranjeGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, met intensivering van het beleid is het doel wel realiseerbaar
roodGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, vraagt fundamentele herziening van de huidige aanpak door andere beleidsinstrumenten in te zetten of door doelen aan te passen
grijsOp dit moment niet te bepalen
witDeze analyse is niet uitgevoerd

Kyotoverplichting (2008-2012)
  • Balans 2010 Huidig beleid
  • Balans 2010 Voorgenomen beleid
Bij versnelling huidig economisch herstel of veel strenge winters heeft de overheid mogelijk extra buitenlandse emissierechten nodiglees meer
Bij versnelling huidig economisch herstel of veel strenge winters heeft de overheid mogelijk extra buitenlandse emissierechten nodiglees meer
Broeikasgasemissies niet-ETS-sectoren EU-doel (2020)
  • Balans 2010 Huidig beleid
  • Balans 2010 Voorgenomen beleid
Extra binnenlandse emissiereducties mogelijk nodig, door gemaximeerde inzet buitenlandse emissierechtenlees meer
Extra binnenlandse emissiereducties mogelijk nodig, door gemaximeerde inzet buitenlandse emissierechtenlees meer
Broeikasgasemissies Schoon en Zuinig, nationaal doel (2020)
  • Balans 2010 Huidig beleid
  • Balans 2010 Voorgenomen beleid
Nationale doelstelling lastig te rijmen met Europese systematiek emissiehandellees meer
Nationale doelstelling lastig te rijmen met Europese systematiek emissiehandellees meer
Broeikasgasemissies Schoon en Zuinig (2011)
  • Balans 2010 Huidig beleid
  • Balans 2010 Voorgenomen beleid
Bij versnelling huidig economisch herstel zijn aanvullende emissiereducties noodzakelijklees meer
Bij versnelling huidig economisch herstel zijn aanvullende emissiereducties noodzakelijklees meer
Reductie overige broeikasgasemissies (2020)
  • Balans 2010 Huidig beleid
  • Balans 2010 Voorgenomen beleid
"In 2008 reeds 42% reductie bereikt; doel is 50% reductie"lees meer
"In 2008 reeds 42% reductie bereikt; doel is 50% reductie"lees meer