Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2010

Lucht: emissies en lokale luchtkwaliteit

Luchtbeleid redelijk op schema, maar vertraging bij NOx en NH3

Voor de bestrijding van verzuring, vermesting en lokale luchtvervuiling zijn Europese emis-sieplafonds afgesproken voor de uitstoot van SO2, NOx, NH3, en NMVOS vanaf 2010. Het luchtbeleid voor deze stoffen is effectief geweest: sinds 1990 is de uitstoot van deze stoffen met tientallen procenten gedaald tot niveaus onder of licht boven de plafonds voor 2010. Na 2010 zullen de emissies van NOx en NH3 verder dalen, terwijl die van SO2 zullen stijgen. De emissies van NMVOS blijven nagenoeg constant. Naar verwachting zullen de emissies tot 2020 onder de plafonds blijven.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten van de evaluatie voor de doelen van het luchtbeleid.

Luchtverontreiniging

groenUitvoering van het beleid leidt waarschijnlijk tot het halen van het doel
geelGeraamde ontwikkeling ligt rond het doel, beleid zou robuust gemaakt kunnen worden voor tegenvallers
oranjeGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, met intensivering van het beleid is het doel wel realiseerbaar
roodGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, vraagt fundamentele herziening van de huidige aanpak door andere beleidsinstrumenten in te zetten of door doelen aan te passen
grijsOp dit moment niet te bepalen
witDeze analyse is niet uitgevoerd

SO2-emissie (vanaf 2010)
 • Balans 2010 Huidig beleid
 • Balans 2010 Voorgenomen beleid
Recente daling bij raffinaderijenlees meer
Recente daling bij raffinaderijenlees meer
NOx-emissie (vanaf 2010)
 • Balans 2010 Huidig beleid
 • Balans 2010 Voorgenomen beleid
Doel enkele jaren na 2010 haalbaar, emissies vrachtverkeer hoger dan tot nu toe gedachtlees meer
Doel enkele jaren na 2010 haalbaar, emissies vrachtverkeer hoger dan tot nu toe gedachtlees meer
NH3-emissie (vanaf 2010)
 • Balans 2010 Huidig beleid
 • Balans 2010 Voorgenomen beleid
Doel enkele jaren na 2010 haalbaar, rapportage onderschat emissie mogelijk met 5-10 kilotonlees meer
Doel enkele jaren na 2010 haalbaar, rapportage onderschat emissie mogelijk met 5-10 kilotonlees meer
NMVOS-emissie (vanaf 2010)
 • Balans 2010 Huidig beleid
 • Balans 2010 Voorgenomen beleid
Grootste daling na 2008 bij verkeerlees meer
Grootste daling na 2008 bij verkeerlees meer

Lokale luchtkwaliteit

groenUitvoering van het beleid leidt waarschijnlijk tot het halen van het doel
geelGeraamde ontwikkeling ligt rond het doel, beleid zou robuust gemaakt kunnen worden voor tegenvallers
oranjeGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, met intensivering van het beleid is het doel wel realiseerbaar
roodGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, vraagt fundamentele herziening van de huidige aanpak door andere beleidsinstrumenten in te zetten of door doelen aan te passen
grijsOp dit moment niet te bepalen
witDeze analyse is niet uitgevoerd

Lokale luchtkwaliteit PM10-blootstelling (vanaf 2011)
 • Balans 2010 Huidig beleid
 • Balans 2010 Voorgenomen beleid
Bij 150 grote stallen wordt de PM10-norm overschreden. Doelbereik drukke stadswegen gevoelig voor tegenvallers in effectiviteit maatregelenlees meer
Bij 150 grote stallen wordt de PM10-norm overschreden. Doelbereik drukke stadswegen gevoelig voor tegenvallers in effectiviteit maatregelenlees meer
Lokale luchtkwaliteit NO2 blootstelling (2015)
 • Balans 2010 Huidig beleid
 • Balans 2010 Voorgenomen beleid
Bij 150 grote stallen wordt de PM10-norm overschreden. Doelbereik drukke stadswegen gevoelig voor tegenvallers in effectiviteit maatregelenlees meer
Bij 150 grote stallen wordt de PM10-norm overschreden. Doelbereik drukke stadswegen gevoelig voor tegenvallers in effectiviteit maatregelenlees meer
Lokale luchtkwaliteit PM2,5-blootstelling (2015)
 • Balans 2010 Huidig beleid
 • Balans 2010 Voorgenomen beleid
Reductiedoel wordt waarschijnlijk 15%, als het doel 20% wordt, is extra beleid nodiglees meer
Reductiedoel wordt waarschijnlijk 15%, als het doel 20% wordt, is extra beleid nodiglees meer