Balans van de Leefomgeving

Het nationale emissieplafond voor NMVOS zal waarschijnlijk worden gehaald in 2010

U bekijkt momenteel een archief-versie van deze indicator. Deze indicator is inmiddels geactualiseerd. De actuele versie kunt u hier bekijken.

Met het vastgestelde beleid wordt het nationale emissieplafond voor NMVOS (vluchtige organische verbindingen) in 2010 waarschijnlijk gehaald. Na 2010 stijgen de emissies licht maar blijven tot 2020 onder het plafond.

Gerealiseerde en geraamde emissies van vluchtige organische verbindingen.

Gerealiseerde en geraamde emissies van vluchtige organische verbindingen.
Tussen 1990 en 2008 is de emissie van vluchtige organische verbindingen met 65% gedaald, door het stellen van emissie-eisen aan auto's (Euronormen), maatregelen in de industrie en de overschakeling naar oplosmiddelvrije producten. Na 2010 stijgt de emissie licht.

Tussen 1990 en 2008 is de emissie van vluchtige organische verbindingen met 65% gedaald, door het stellen van emissie-eisen aan auto’s (Euronormen), maatregelen in de industrie en de overschakeling naar oplosmiddelvrije producten. Na 2010 stijgt de emissie licht.

Geraamde emissie van vluchtige organische verbindingen in 2010 ruim onder het NEC-plafond

De geraamde emissie van vluchtige organische verbindingen (NMVOS) in 2010 is 144 kiloton (ECN en PBL 2010). De emissies in 2010 komen daarmee naar verwachting 41 kiloton onder het NMVOS-plafond (185 kiloton). Het plafond zal daarmee waarschijnlijk in 2010 worden gehaald.

Het voorgenomen beleid heeft geen invloed meer op de emissies van NMVOS in 2010. Vanaf 2010 moet aan het NMVOS-plafond worden voldaan. De definitieve emissiecijfers voor het jaar 2010 worden uiterlijk in 2012 vastgesteld in de Emissieregistratie.

Vergelijking met raming uit de Milieubalans 2009

De verschillen met de raming voor 2010 van vorig jaar zijn kleiner dan 2 kiloton (PBL 2009).

Geregistreerde emissieontwikkeling 1990 tot 2008

Sinds 1990 zijn de emissies van vluchtige organische stoffen met bijna 65% gedaald tot 165 kiloton in 2008 (figuur 1, tabel 1). In 1990 werd nog ongeveer 462 kiloton NMVOS uitgestoten. De emissies zijn vooral gedaald door maatregelen in het kader van het Koolwaterstoffen 2000-programma en het Nationaal Reductieplan NMVOS. Daarnaast zijn de emissies in de verkeerssector gedaald doordat de emissie-eisen voor het wegverkeer (Euronormen) regelmatig zijn aangescherpt.

Tabel 1 Gerealiseerde en geraamde emissies van NMVOS in Nederland (kiloton)

Sector 1990 2000 2008 Raming 2010 (vastgesteld beleid) Raming 2020 (vastgesteld beleid) Raming 2020 (voorgenomen beleid) NEC- plafond vanaf 2010
               
Industrie 134 55 38 35 37 37  
Raffinaderijen 15 14 8 7 8 8  
Energiesector 17 14 8 6 4 4  
Afvalverwerking 2 2 1 1 1 1  
Verkeer 181 79 48 34 25 25  
Landbouw 2 2 2 2 2 2  
Huishoudens 37 34 32 33 40 40  
HDO Bouw 73 31 28 27 31 31  
               
Totaal NEC-sectoren 462 231 165 144 149 149 185
Zeescheepvaart 3 3 3 3 3 3  

Emissies van NMVOS nemen licht toe na 2010

De emissies nemen tussen 2010 en 2020 met enkele procenten toe tot 149 kiloton in 2020, als gevolg van de groei van de economie (ECN en PBL 2010).

Referenties

  • ECN en PBL (2010). Referentie emissies en energie 2010-2020. Rapportnummer ECN-E–10-004, ECN/PBL, Petten/Bilthoven.
  • PBL, 2009. Milieubalans 2009.

Relevante informatie