Balans van de Leefomgeving

Natuur

100.000 hectare nieuwe Ecologische Hoofdstructuur (EHS) gerealiseerd

De overheid wil de EHS in 2018 gerealiseerd hebben. Het doel is dat de EHS op land uiteindelijk 728.500 hectare zal beslaan. Ongeveer 453.500 hectare van de EHS was in 1990 al bestaande natuur. De overige 275.000 hectare moest nog ontwikkeld worden; dit heet de nieuwe EHS. Eind 2008 was 42.000 ha verworven en ingericht. Op 5.500 ha vindt particulier natuurbeheer plaats en op en 54.000 hectare agrarisch natuurbeheer. In totaal is ruim 100.000 ha van de 275.000 ha nieuwe EHS gerealiseerd.

Verbeteren ruimte- en milieucondities natuur vordert langzaam

De belangrijkste oorzaken voor biodiversiteitsverlies in Nederland zijn het gebrek aan geschikt leefgebied, versnippering, verdroging, vermesting, en verzuring van natuurgebieden. Ondanks verbeteringen ten aanzien van deze ruimte- en milieucondities is dit nog onvoldoende voor duurzame instandhouding van kwetsbare natuur.

Het PBL heeft diverse doelen geëvalueerd van het nationale beleid voor natuur in het landelijk gebied:

Natuur

groenUitvoering van het beleid leidt waarschijnlijk tot het halen van het doel
geelGeraamde ontwikkeling ligt rond het doel, beleid zou robuust gemaakt kunnen worden voor tegenvallers
oranjeGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, met intensivering van het beleid is het doel wel realiseerbaar
roodGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, vraagt fundamentele herziening van de huidige aanpak door andere beleidsinstrumenten in te zetten of door doelen aan te passen
grijsOp dit moment niet te bepalen
witDeze analyse is niet uitgevoerd

Natuurnetwerk Nederland (2027)
  • Balans 2010 Huidig beleid
Met huidige budgetten wordt doel niet gehaald. Perspectieven in minder vrijwilligheid en gerichter op samenhang aankopenlees meer
Depositie stikstof op natuur (vanaf 2010)
  • Balans 2010 Huidig beleid
  • Balans 2010 Voorgenomen beleid
"Depositieniveaus blijken lager dan eerder berekend; deze blijven wel knelpunt voor natuur"lees meer
"Depositieniveaus blijken lager dan eerder berekend; deze blijven wel knelpunt voor natuur"lees meer
Geluidbelasting stiltegebied in de EHS (2010)
  • Balans 2010 Huidig beleid
  • Balans 2010 Voorgenomen beleid
Circa 70% van EHS op land had in 2000 een geluid­belasting van verkeer boven de norm. Dat blijft ongeveer zolees meer
Circa 70% van EHS op land had in 2000 een geluid­belasting van verkeer boven de norm. Dat blijft ongeveer zolees meer

1)Huidig (vastgesteld) beleid is beleid waarvoor de instrumenten, financiering en bevoegdheden aanwezig zijn, en waarover de besluitvorming uiterlijk 1 januari 2010 was afgerond.
2) Voorgenomen beleid is beleid dat het kabinet-Balkenende IV in ontwikkeling had.
3) Data: LNV; DLG en DR. Bewerking: PBL.