Balans van de Leefomgeving

Recreatie

Waardering groen rond steden in de Randstad blijft achter bij doelstelling

Het rijk wil de tevredenheid over het groen om steden in de Randstad in 2013 op hetzelfde niveau brengen als in de rest van Nederland. Dit doel is nog niet in zicht. Vijfenzeventig procent van de Nederlanders is tevreden of zeer tevreden. Bewoners in de grote steden zijn minder tevreden, namelijk 65%. De vragen over groen om de stad zijn in 2006 voor het eerst in WoON opgenomen zodat niet bekend is hoe de tevredenheid zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

Recreatieve gebruiksmogelijkheden blijft achter in de Randstad

Al decennia investeren overheden in de versterking van de recreatieve gebruiksmogelijkheden door het weren van bebouwing en de aanleg van groengebieden, paden en andere voorzieningen. Toch is de verhouding tussen vraag en aanbod in de Randstad verslechterd omdat de vraag door bevolkingsgroei en vergrijzing sneller toenam dan de uitbreiding van de wandel- en fietsmogelijkheden.

Tempo realisatie recreatie om de stad te laag

Het rijk wil in 2013 circa 14.500 ha grootschalig groen om de steden. Daarnaast is er nog een doel om 500 hectare regionaal groen gekoppeld met woningbouw te bereiken in 2010. De realisatie in 2006/2007 laat zien dat ongeveer tweederde van het beoogde areaal recreatiegebied om de steden is verworven en een derde deel ook is ingericht. Maar het huidige tempo van verwerving en inrichting is te laag om het doel tijdig te realiseren.

Overzicht resultaten PBL-evaluatie van het nationale beleid voor recreatie in het landelijk gebied:

Recreatie

groenUitvoering van het beleid leidt waarschijnlijk tot het halen van het doel
geelGeraamde ontwikkeling ligt rond het doel, beleid zou robuust gemaakt kunnen worden voor tegenvallers
oranjeGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, met intensivering van het beleid is het doel wel realiseerbaar
roodGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, vraagt fundamentele herziening van de huidige aanpak door andere beleidsinstrumenten in te zetten of door doelen aan te passen
grijsOp dit moment niet te bepalen
witDeze analyse is niet uitgevoerd

Waardering groen om de stad
  • Balans 2010 Huidig beleid
Blijft in Randstad achterlees meer
Recreatieve gebruikswaarde om de steden
  • Balans 2010 Huidig beleid
Blijft in Randstad achterlees meer
Recreatiegebied om de stad
  • Balans 2010 Huidig beleid