Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2010

Waardering groen om de stad, 2009

Zes van de tien bewoners van de grote steden is tevreden over groen in de nabijheid van de stad. De kwaliteit van het groen waardeert men echter laag.

Tevredenheid groen om de stad, G31, 2009

Tevredenheid groen om de stad, G31, 2009
 Tevredenheid groen in de wijdere omgeving, 2009

Tevredenheid groen in de wijdere omgeving, 2009

Bewoners grootste steden het minst tevreden over groen om de stad

Het oordeel van de bewoners in de grote steden over het groen in de nabijheid van de stad is minder uitgesproken dan over het buurtgroen. Men is er zowel minder ontevreden als minder tevreden over dan over het buurtgroen. Tweederde van de Nederlanders is tevreden of zeer tevreden. Bewoners in de grote steden zijn minder tevreden, namelijk 59% is tevreden of zeer tevreden. De tevredenheid met groen om de stad laat nog een verschil zien tussen de grootste steden van de Randstad en de overige grote steden. Van de vier grote steden zijn alleen de bewoners van Den Haag meer dan gemiddeld tevreden over het groen om hun stad. Sittard-Geleen, Utrecht, Rotterdam, Amsterdam en Tilburg hebben de minst tevreden bevolking. De hoogste tevredenheid over het groen om de stad is in Alkmaar en Amersfoort.

Kwaliteit van het groen krijgt lage waardering

De bewoners van grote steden hebben een lagere waardering voor met name het natuurlijke en historische karakter en de stilte van het omliggende landschap en groen in vergelijking met de hoeveelheid groen en de bereikbaarheid. Landschappen nabij de grote steden zijn dus eerder te onaantrekkelijk dan te onbereikbaar.

Referenties

  • Deze pagina is afkomstig uit het Compendium voor de Leefomgeving (sept 2010)
  • Boer, T.A. de & M. de Groot (2010). Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte 2009: Eerste herhalingsmeting landschap en groen in en om de stad. WOt-rapport 109 (in voorbereiding). WOT Natuur & Milieu, Wageningen UR, Wageningen.
  • Crommentuijn, L.E.M., J.M.J. Farjon, C. den Dekker & N. van der Wulp (2007). Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte 2006; nulmeting landschap en groen in en om de stad. Rapportnr. 500073001. Milieu- en Natuurplanbureau, Bilthoven

Relevante informatie

Naam van het gegeven

Waardering groen om de stad

Omschrijving

De aantrekkelijkheid van groen om de stad wordt gegeven voor de G31-gemeenten. Dit zijn 31 gemeenten die vallen onder het Grote Stedenbeleid.

Verantwoordelijk instituut

Planbureau voor de Leefomgeving

Berekeningswijze

In het kader van de WoON enquête hebben 10.427 mensen in de periode februari tot en met juni 2009 zeven verschillende aspecten van het groen in de wijdere leefomgeving beoordeeld: hoeveelheid, bereikbaarheid, drukte (andere mensen), eenheid, stilte, natuurlijk karakter en historisch karakter. Het totale oordeel is berekend door de beoordeling van deze aspecten (in vijf klassen) bij elkaar op te tellen en in vijf klassen onder te verdelen.
Met de wijdere leefomgeving wordt een gebied bedoeld tot ongeveer 15 km van de woning. Dit komt neer op ongeveer 1 uur fietsen, 20 minuten met het openbaar vervoer of 15 minuten met de auto. Er zijn drie methoden van ondervraging gebruikt: telefonisch (CATI), met gebruik van een internetvragenlijst (CAWI) en face-to-face ondervraging door een enquêteur (CAPI). De meeste interviews zijn telefonisch (55%) en via internet (41%) afgenomen.
Ook in WoON 2006 was een vragenblok over de waardering van het groen in de wijdere leefomgeving opgenomen. Door een gewijzigde opzet van de vragenlijst en verschillen in vraagstelling zijn de resultaten van 2009 niet vergelijkbaar met die van 2006.

Basistabel

Zie berekeningswijze

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

n.v.t.

Verschijningsfrequentie

Driejaarlijks

Achtergrondliteratuur

-Boer, T.A. de & M. de Groot (2010). Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte 2009: Eerste herhalingsmeting landschap en groen in en om de stad. WOt-rapport 109 (in voorbereiding). WOT Natuur & Milieu, Wageningen UR, Wageningen.
-Crommentuijn, L.E.M., J.M.J. Farjon, C. den Dekker & N. van der Wulp (2007). Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte 2006; nulmeting landschap en groen in en om de stad. Rapportnr. 500073001. Milieu- en Natuurplanbureau, Bilthoven

Betrouwbaarheidscodering

A. Integrale enquête