Balans van de Leefomgeving

Balans van de Leefomgeving 2012

Boek Balans Leefomgeving 2012 gepresenteerd
Op 24 september 2012 is de Balans van de Leefomgeving gepresenteerd aan demissionair minister Schultz van Haegen. download nu het rapport

Het PBL evalueert in de Balans van de Leefomgeving het rijksbeleid voor milieu, natuur en ruimte. Hoe werkt het beleid uit? Welke mogelijkheden heeft de Rijksoverheid om in te spelen op de grote leefomgevingsvraagstukken? In welke mate lukt dit?

Het PBL concludeert dat de milieu-, natuur- en ruimtelijke kwaliteit in Nederland de afgelopen decennia is verbeterd. De directe leefomgeving is aangenamer en gezonder, de achteruitgang van de biodiversiteit is geremd, infrastructuur en ruimtelijke functies zijn vrijwel overal goed op elkaar afgestemd. Anderzijds stellen klimaatverandering, de aantasting van de mondiale biodiversiteit en schaarse grondstoffen de samenleving voor groter wordende opgaven. Deze opgaven vragen om systeemveranderingen: institutionele vernieuwing die welvaart ook in de toekomst weet te combineren met een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. Om de noodzakelijke systeemveranderingen mogelijk te maken, zijn duidelijke beleidsveranderingen nodig. De gewenste mix van beleidsinstrumenten verschilt per beleidsterrein. Drie elementen komen steeds naar voren: (1) de noodzaak voor de Rijksoverheid om te komen tot een consistente visie en stellingname; (2) de kansen om op regionale schaal tot verbeterde afstemming te komen; en (3) de inzet van beprijzing als doelmatige wijze om veranderingen in gang te zetten.

Aanvullende informatie bij het boek

Op deze website vindt u, naast de te downloaden publicatie, veel extra informatie bij deze Balans. Bijvoorbeeld uitgebreide onderbouwingen van de conclusies en aanvullende indicatoren voor de beleidsterreinen die in het boek niet volledig konden worden behandeld. In de balans 2012 (e-book en pdf versie) wordt regelmatig verwezen naar de webartikelen op deze website door middel van hyperlinks.