Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2012

De grote opgaven voor het leefomgevingsbeleid

Op hoofdlijnen geldt dat de milieukwaliteit mede dankzij decennia consistent beleid in Nederland sterk is verbeterd. Dit heeft vooral de lokale leefomgeving in Nederland verbeterd. Er zijn echter twee grote en hardnekkige problemen, klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit, waar beleidsmatig nog geen trendverandering zichtbaar is. Daarnaast werpt de dreigende grondstoffenschaarste haar schaduw vooruit.