Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2012

Nederlandse leefomgeving verbetert in belangrijke mate

De kwaliteit van de directe leefomgeving in Nederland is sinds 1990 toegenomen. De kwaliteit van lucht, water en bodem is aanzienlijk verbeterd, de achteruitgang van de biodiversiteit is in Nederland geremd en ruimtelijke investeringen van de overheid en van private partijen zijn over het algemeen goed op elkaar afgestemd. Dit is een succes van het rijksbeleid voor milieu, natuur en ruimte.  De belangrijkste verbeteringen in de leefomgeving zijn:

 

Op de volgende terreinen is het vastgestelde en voorgenomen beleid voor de leefomgeving voldoende om tijdig de gestelde doelen te bereiken:

Beleid toereikend voor halen van de doelstelling

Kyotoverplichting (2008-2012)
 • Balans 2012 Huidig beleid
 • Balans 2012 Voorgenomen beleid
Nederland heeft waarschijnlijk genoeg emissierechten om aan Kyotoverplichting te voldoenlees meer
Nederland heeft waarschijnlijk genoeg emissierechten om aan Kyotoverplichting te voldoenlees meer
NOx-emissie (vanaf 2010)
 • Balans 2012 Huidig beleid
 • Balans 2012 Voorgenomen beleid
NOx-emissie daalt gestaag, maar in 2010 nog boven emissieplafondlees meer
NOx-emissie daalt gestaag, maar in 2010 nog boven emissieplafondlees meer
Goal was not found!
NMVOS-emissie (vanaf 2010)
 • Balans 2012 Huidig beleid
 • Balans 2012 Voorgenomen beleid
Ruim onder het emissieplafond dat geldt vanaf 2010lees meer
Ruim onder het emissieplafond dat geldt vanaf 2010lees meer
Lokale luchtkwaliteit PM2,5-blootstelling (2015)
 • Balans 2012 Huidig beleid
Reductiedoel wordt waarschijnlijk 15%lees meer
Watertekort en zoetwaterbeschikbaarheid korte termijn (2021)
 • Balans 2012 Huidig beleid
"In normale én in droge jaren kunnen de meeste gebruikers van voldoende water worden voorzien"lees meer
Veiligheidsrisico Schiphol (vanaf 2004)
 • Balans 2012 Huidig beleid
Op basis van veiligheidsnorm Totaal Risico Gewichtlees meer
Afvalaanbod (2021 en 2029)
 • Balans 2012 Huidig beleid
afvalproductie afgelopen jaren redelijk stabiel onder afvalaanbod-plafondlees meer
Nuttige toepassing van afval (2015)
 • Balans 2012 Huidig beleid
doel in 2010 gehaaldlees meer

De andere conclusies over het doelbereik: