Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2012

Andere rol overheid bij verduurzamen producten

Duurzaam geproduceerde goederen worden steeds populairder. Het marktaandeel van meerdere duurzame producten is het stadium van pionieren inmiddels ontstegen. Zo nadert in Nederland het marktaandeel van duurzame koffie en hout de 50% maar is het aandeel bij producten zoals soja en vis is nog maar beperkt.

Transitiefasen van consumptie van gecertificeerde producten

Transitiefasen van consumptie van gecertificeerde producten

Verduurzaming van productketens

In de afgelopen 10 jaar zijn er een groot aantal private certificeringssystemen ontwikkeld voor duurzame producten die via wereldwijde handelsketens op de Nederlandse en/of Europese markt komen. Met deze certificeringssystemen worden aan producenten eisen gesteld op het gebied van milieu en sociaal ethische vraagstukken. Ze hebben als doel de productieomstandigheden in de eerste stappen van de handelsketen te verbeteren.

Marktpartijen en maatschappelijke organisaties spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen en implementeren van de certificeringsystemen die de claim van duurzaamheid moeten waarborgen en aantonen. De overheid had bij deze ontwikkelingen een begeleidende rol vanuit de zijlijn. Verduurzaming van productketens wordt door de overheid dan ook vooral gezien als een verantwoordelijkheid van de maatschappelijke partners: het bedrijfsleven, de burger en belangenorganisaties.
Maar als marktaandelen de nichefase ontgroeien, gaan de koplopers uit de markt de overheid om meer regie vragen. Tekortkomingen in de markt, zoals verwarring voor consumenten en het ontbreken van een gelijk speelveld voor producenten, vormen dan barrières voor het toenemen van het marktaandeel.

Referenties

Relevante informatie

  • Walter Vermeulen, Marcel Kok en Mark van Oorschot (2011). naar het artikel Milieu, 2011 nummer 2

Verantwoordelijk instituut

Planbureau voor de Leefomgeving, Mark van Oorschot