Balans van de Leefomgeving

Toename files en vertragingen beperkt door weginvesteringen

U bekijkt momenteel een archief-versie van deze indicator. Deze indicator is inmiddels geactualiseerd. De actuele versie kunt u hier bekijken.

Het reistijdverlies op het hoofdwegennet is in 2010 ruim een kwart hoger dan in 2001. De toename van het reistijdverlies zou zonder de aanleg van nieuwe wegen en extra rijstroken zo’n 10 procentpunt hoger zijn geweest.

Reistijdverlies, reistijd, voertuigkilometer en onbetrouwbaarheid wegennet in de spits

Reistijdverlies, reistijd, voertuigkilometer en onbetrouwbaarheid wegennet in de spits

Uitbreiding van het wegennet leidt tot meer autogebruik en minder congestie

In de afgelopen decennia is permanent gewerkt aan de capaciteitsuitbreiding van het Nederlandse wegennet. Tussen 2000 en 2012 nam de netlengte (functionele lengte, ongeacht het aantal rijstroken) van het autosnelwegennet met 8 procent toe, terwijl de rijstrooklengte (som van de lengte van alle rijstroken afzonderlijk) met 15 procent toenam. Capaciteitsuitbreiding is in de komende periode vrijwel synoniem aan wegverbreding, in ieder geval voor het hoofdwegennet. Tot 2014 wordt nog een uitbreiding met 800 kilometer rijstrooklengte beoogd (ongeveer 7 procent toename ten opzichte van de lengte in 2012).

Het reistijdverlies door files en vertragingen neemt sneller toe dan het aantal voertuigkilometers op het hoofdwegennet. Dit komt omdat het gebruik zich naar plaats en tijd concentreert. Tussen 2001 en 2007 nam het aantal voertuigkilometers op het hoofdwegennet langzaam maar gestaag toe. Daarna stabiliseerde het, rond 11 tot 12 procent boven het niveau van 2001 (zie bovenstaande figuur). In 2010 was het reistijdverlies op het hoofdwegennet ruim een kwart hoger dan in 2001. Tussen 2002 en 2008 nam het reistijdverlies duidelijk toe. Daarna nam het verlies weer wat af – waarschijnlijk mede onder invloed van de crisis – en in 2010 weer wat toe. Het KiM (2011) heeft over de periode 2000-2010 becijferd dat de toename van het reistijdverlies zonder aanleg van nieuwe wegen en extra rijstroken ongeveer 10 procent hoger zou zijn geweest.

Referenties

Verantwoordelijk instituut

Planbureau voor de Leefomgeving; auteur: Danielle Snellen