Balans van de Leefomgeving

Verkeersveiligheid verbetert nog onvoldoende

U bekijkt momenteel een archief-versie van deze indicator. Deze indicator is inmiddels geactualiseerd. De actuele versie kunt u hier bekijken.

Het aantal verkeersdoden is tussen 2000 en 2010 bijna gehalveerd. In 2011 steeg het aantal verkeersdoden weer licht. Het aantal ernstige verkeersgewonden aanvankelijk licht af, maar nam tussen 2006 en 2010 met bij 25 procent toe. Gezien deze ontwikkelingen komen de doelen van maximaal 500 verkeersdoden en 10.600 ernstig verkeersgewonden in 2020 niet binnen bereik.

Verkeersdoden en ernstig gewonden

Verkeersdoden en ernstig gewonden
Positie verkeersveiligheid in de EU

Positie verkeersveiligheid in de EU

Aantal verkeersdoden sinds 2000gehalveerd, aantal ernstig gewonden neemt toe

Het aantal verkeersdoden is tussen 2000 en 2010 met 46 procent afgenomen tot 640. In 2011 steeg het aantal verkeersdoden weer licht. Het aantal ernstig verkeersgewonden nam in de periode 2000-2010 toe met 16 procent. Na een aanvankelijke daling was er tussen 2006 en 2010 een stijging van bijna 25 procent tot 19.200 ernstige verkeersgewonden. Gezien deze ontwikkelingen komen de doelen van maximaal 500 verkeersdoden en 10.600 ernstig verkeersgewonden in 2020 niet binnen bereik.

De permanente verbetering van de verkeersveiligheid is één van de doelen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. De gezamenlijke overheden streven ernaar het aantal verkeersdoden in 2010 te reduceren tot maximaal 500 en het aantal ernstige verkeersgewonden tot maximaal 10.600. Daarnaast is een plaats in de top vier van de Europese Unie het streven.

Verkeersveiligheid ten opzichte van andere EU-landen

De verkeersveiligheid in verschillende landen wordt met elkaar vergeleken via het aantal verkeersdoden naar inwoners. Nederland staat in de Europese Unie momenteel op de vierde plaats. Alleen Malta, Zweden en het Verenigd Koninkrijk doen het iets beter.

Relevante informatie

Naam van het gegeven

Aantal verkeersdoden en verkeersgewonden

Omschrijving

Een permanente verbetering van de verkeersveiligheid door reductie van het aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden.

Verantwoordelijk instituut

KIM

Geografisch verdeling

Nederland

Achtergrondliteratuur

Bron: RWS, Dienst Verkeer en Scheepvaart