Balans van de Leefomgeving

Interviews

Vraag aan mensen welke beelden ‘klimaat en energie’, ‘voedselvoorziening’,’waterkwaliteit en waterveiligheid’,‘bereikbaarheid’,’stedelijke gebiedsontwikkeling’ en ‘natuur en landschap’ oproepen, en de kans is groot dat die beelden sterk zullen verschillen. Vraag ze wat ze van de overheid willen op deze thema’s en de beelden worden sterker. De een ziet een debat op twitter tussen diverse boeren als dé dialoog waaraan ook de overheid zou moeten deelnemen. Een ander vraagt de overheid zich te committeren aan betrouwbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. En zo zijn er nog veel meer variaties.

Voor een effectief leefomgevingsbeleid is het belangrijk de verschillende visies op de rol van de diverse overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemingen te kennen.  Voor de Balans van de leefomgeving 2012 zijn dan ook – naast vele andere vormen van onderzoek – diverse personen benaderd die een voor het leefomgevingsbeleid een belangrijke sleutelpositie hebben of die anderszins vanuit hun functie betrokken zijn bij de leefomgeving. Veel van deze interviews zijn anoniem verwerkt in de resultaten van de balans. Een aantal personen is echter benaderd met de vraag of we hen mochten citeren. Deze interviews zijn opgenomen in de Balans van de leefomgeving 2012 en hieronder.

Het project Balans van de Leefomgeving verneemt ook graag uw visie of reactie op deze site. Dat kan door te reageren op deze interviews.

Annechien ten Have -Mellema
Annechien ten Have-Mellema
`Hoe kom je tot een verdienmodel voor duurzame producten?’
Lees meer
Annemarie Manger
Annemarie Manger
‘Innoveren met behoud van de internationale concurrentiepositie’
Lees meer
August Mesker
August Mesker
‘Status? Of energie-efficiency’?
Lees meer
Bas van de Griendt
Bas van de Griendt
‘Verbind People Planet Profit met ruimtelijke kwaliteit.’
Lees meer
Cees de Jong
Cees de Jong
‘Behoud de kracht van de collectieven in het agrarisch natuurbeheer’
Lees meer
Erik Notenboom
Erik Notenboom
‘Terug naar regionale kringlopen’
Lees meer
Friso de Zeeuw
Friso de Zeeuw
‘Naar gebiedsgerichte en gebiedsgebonden samenwerking in het landelijk gebied’
Lees meer
Gert van den Hoeven
Gert van den Hoeven
‘Geef de landbouw de kans om het veenweidegebied leefbaar te houden’
Lees meer
Guido van Woerkom
Guido van Woerkom
‘Koppel de kwaliteiten van OV en privé vervoer’
Lees meer
Hank Bartelink
Hank Bartelink
‘Vergroot het politiek, bestuurlijk en maatschappelijk commitment’
Lees meer
Jan Meijdam
Jan Meijdam
‘Naar een eerlijke leefomgeving met gelijke kansen op gezondheid voor iedereen’
Lees meer
Joost van der Cruijsen
Joost van der Cruijsen
‘Hoe houd je de sense of urgency vast?’
Lees meer
Joris Lohman
Joris Lohman
‘Consument en producent van voedsel moeten in gesprek’
Lees meer
Marga Edens
Marga Edens
‘Betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam’
Lees meer
Onno Franse
Onno Franse
‘Van duurzaamheidskeurmerken naar een duurzame leefstijl’
Lees meer
Peter van den Akker
Peter van den Akker
‘Meer afwegingsruimte voor duurzame ontwikkeling’
Lees meer
Piet Sleeking
Piet Sleeking
‘Zet water in als kernkwaliteit van de regio’
Lees meer
René Venendaal
René Venendaal
‘Gebruik de kracht van de samenleving’
Lees meer
Rob Rietveld
Rob Rietveld
‘Vanuit het landsbelang een visie ontwikkelen op de energievoorziening’
Lees meer
Sonja Borsboom
Sonja Borsboom
‘Naar regionalisatie van de landbouw’
Lees meer
Tim van der Avoird
Tim van der Avoird
‘Van meer, meer, meer naar slimmer en beter’
Lees meer
Tjerk Wagenaar
Tjerk Wagenaar
‘Nieuwe omgevingswet vol groene kansen’
Lees meer
Ton Venhoeven
Ton Venhoeven
‘Maak de openbare ruimte weer toegankelijk voor de voetganger’
Lees meer
Walter Kooy
Walter Kooy
‘Sturen op het economisch eigenbelang van actoren’
Lees meer