Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2012

Interview Erik Notenboom

‘Terug naar regionale kringlopen’

“In onze maatschappij zijn we gewend geraakt aan goedkope grondstoffen en productieprocessen. We zijn niet bereid geld te spenderen aan het opruimen van de milieuvervuiling die bij het productieproces ontstaat. Vooruit, we hebben het afval- en mestprobleem een klein beetje opgelost, maar de effecten ijlen enorm na. Kijk naar de plastic soep in de oceaan, kijk naar het kroos op de sloten.

Economen plegen zowel de producten als het opruimen van de milieuvervuiling die bij het  productieproces ontstaat tot het Bruto Nationaal Product te rekenen. Als je die betaling voor het noodzakelijke herstel negatief mee zou rekenen, is er in het Westen vanaf 1990 eigenlijk geen economische groei meer geweest.

De oplossing is om te gaan werken in regionale kringlopen. Dus bijvoorbeeld niet meer het veevoer van ver halen, wat zorgt voor een mestoverschot hier en uitputting elders, maar dit zelf verbouwen en de mest regionaal benutten. Een cradle to cradle benadering.

De uitdaging is om die omslag te bewerkstelligen. Dat lukt alleen als wij het huidige kortetermijndenken vervangen door langetermijndenken. Daarvoor helpt de gedachte dat we de aarde niet hebben geërfd van onze ouders, maar in bruikleen hebben van onze kinderen. Zo hebben we banken nodig die zich richten op de lange termijn en duurzame projecten. Daarnaast zou de overheid de btw op biologische producten kunnen verlagen naar 0% en de producten die van ver komen onder het hoge btw-tarief van 21% laten vallen. Dan ga je echt bijsturen!”

Erik Notenboom
Stichting Milieuzorg Zeist e.o.

Zie ook