Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2012

Interview Annemarie Manger

‘Innoveren met behoud van de internationale concurrentiepositie’

“Tata Steel neemt allerhande maatregelen om de dagelijkse productie zo milieuvriendelijk mogelijk te maken. Denk aan efficiënt omgaan met grondstoffen, benutten van bijproducten en een energiebesparingsprogramma. Slimme, snel te implementeren oplossingen zijn bijvoorbeeld het gebruik van restwarmte van ovens voor de verwarming van gebouwen of het benutten van koud weer voor koelprocessen.

Maar de grote stappen naar duurzaamheid zitten in de ontwikkeling van nieuwe technologieën, zoals bijvoorbeeld gebeurt in het HIsarna-proefproject. Daar proberen we samen met andere Europese staalfabrikanten ruwijzer te maken zonder voorbewerking van ijzererts en kolen. Als we daarin slagen, bespaar je minimaal 20% CO2. Het is een van de geavanceerde technologieën die worden ontwikkeld als antwoord op het grote vraagstuk van klimaatverandering. In 2011 zijn we in IJmuiden gestart met een proeffabriek, gesteund door de Europese Unie en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

De grote uitdaging is om te innoveren met behoud van onze internationale concurrentiepositie. Op dit moment zijn de milieu-eisen in Nederland en Europa strenger dan elders in de wereld. Er is dus geen level playing field en op mondiale schaal is daar niemand bij gebaat. Als de productie zich verplaatst naar Aziatische landen, wordt de CO2-uitstoot vooralsnog alleen maar groter. De taak van de overheid is om de balans te blijven zoeken tussen een ambitieuze duurzaamheidsagenda en een goede economische ontwikkelingspositie. De weg daar naar toe is via afspraken op wereldwijd niveau.”

Annemarie Manger
Directeur Engineering & Site Services van Tata Steel in IJmuiden

Zie ook