Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2012

Interview August Mesker

‘Status? Of energie-efficiency?’

“Transport en mobiliteit laten nog steeds een toename zien van het verbruik van fossiele energie. De grootste uitdaging rond duurzame mobiliteit gaat dan ook over het energieverbruik. We zullen hernieuwbare energiedragers moeten gaan gebruiken en we zullen de energie-efficiency van voertuigen moeten blijven opvoeren. De overheid kan dit stimuleren door innovatie te ondersteunen en geleidelijk de efficiencynormen aan te scherpen.

Maar het belangrijkst zijn de gebruikers. Te veel vrachtauto’s rijden half of helemaal leeg. Bedrijven moeten leren efficiënter omgaan met het transport van goederen. In het personenvervoer moet de consument zich bewust worden van zijn eigen verantwoordelijkheid. Hoeveel mobiliteit is nodig, en hoe? Welke auto kies je? De auto die je het meeste status verleent, of de auto die het meest efficiënt omgaat met energie?

Het blijft een weerbarstig probleem. De fossiele energiebronnen zijn nog te goedkoop om bedrijven en consumenten echt aan te zetten tot verandering. Idealiter zou je de maatschappelijke kosten van klimaatverandering in de prijzen moeten verdisconteren, maar dan zonder schade aan het BNP. Hoe je dat moet aanpakken, is een typisch mondiaal governance vraagstuk. Nederland kan daar aan werken in haar hoedanigheid als EU-lidstaat. Aan de Europese Commissie zal het niet liggen, die is ambitieus genoeg. het komt nu op de lidstaten aan en op mondiale samenwerking. Belangrijke voorwaarde voor het welslagen van mondiaal overleg is de beschikbaarheid van goede analyses over de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering en de bereidheid om de kosten voor het oplossen van dit mondiale probleem eerlijk te delen.”

August Mesker
Secretaris Transport en Infrastructuur van
VNO-NCW / MKB-Nederland, voorzitter transportcommittee BUSINESSEUROPE

Zie ook