Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2012

Interview Bas van de Griendt

‘Verbind People Planet Profit met ruimtelijke kwaliteit’

“In mijn visie staan milieu en duurzaamheid niet op zichzelf, maar steeds in een directe relatie met de ruimtelijke en financieel-economische aspecten van gebiedsontwikkeling. Hierbij moet het belang van consumenten en eindgebruikers niet uit het oog worden verloren.

Van duurzaam ontwikkelen is daarbij pas sprake wanneer we de People Planet Profit benadering weten te verbinden met het begrip ruimtelijke kwaliteit dat staat voor gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Dat begint met het focussen op thema’s die enerzijds aansluiten bij de kenmerken van een gebied en de omgeving, en die anderzijds de gebruikskwaliteit en toekomstwaarde van woningen vergroten. Probleem is alleen dat je kwaliteit en duurzaamheid lang niet altijd in een getal kunt vatten, zoals bijvoorbeeld GPR en BREEAM dat voorstaan.

Belangrijk is dat niet alleen een relatie wordt gelegd tussen milieu en duurzaamheid met de ontwikkeling op gebouw- én gebiedsniveau, maar dat vanaf het begin ook de financieel-economische aspecten worden meegenomen. Daarbij moeten geen middelen worden voorgeschreven, maar vooral doelen gesteld. Eerst gaat het om de vraag ‘doen we de goede dingen?’ en pas daarna om de vraag ‘doen we de dingen goed?’ Uitgangspunt moet steeds zijn dat een plan haalbaar en betaalbaar is.”

Neem bijvoorbeeld geothermie, een veelbelovende techniek. Daarvoor heb je in een nieuwbouwproject al snel 4.000 woningen binnen afzienbare tijd nodig voor een sluitende business case. Zulke projecten komen er voorlopig niet meer. Je moet dan je toevlucht nemen tot andere technieken zoals collectieve Warmte Koude Opslag of individuele bodemwarmtewisselaars. Kortom, het gaat niet om de best denkbare, maar om de best haalbare techniek.”

Bas van de Griendt
Milieumanager bij Bouwfonds Ontwikkeling

Zie ook