Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2012

Interview Friso de Zeeuw

‘Naar gebiedsgerichte en gebiedsgebonden samenwerking in het landelijk gebied’

“Een grote uitdaging in het landelijk gebied is de duurzame ontwikkeling van agrarische gebieden met een natuurfunctie, zoals onze internationaal belangrijke weidevogelgebieden. Hier bestaat vaak een spanningsveld tussen landbouw en natuur. Ik denk dat meer synergie haalbaar is door het beheer te laten bepalen door mensen uit het gebied zelf. Je zou kunnen komen tot een soort gebiedsautoriteit voor beheer, bestaande uit een groep gemotiveerde bestuurders, agrariërs, natuurbeheerders en burgers. Daarbij hoort een gebiedsgerichte bundeling van middelen.

Een tweede uitdaging in het landelijk gebied gaat over stedelijke ontwikkeling in relatie tot landschap. Op termijn ligt er nog een forse woningbouwopgave in de Noordvleugel van de Randstad en in delen van Gelderland en Noord-Brabant. Dit zal niet alleen om binnenstedelijke ontwikkeling gaan, zoals velen geloven, maar ook om het buitengebied. De grote uitdaging is enerzijds te zorgen dat het landschap niet dichtslibt en anderzijds te voorkomen dat het nieuw ontwikkelde gebied met de rug naar het omringende landschap komt te staan. De wisselwerking tussen stad en land moet beter. Dat vraagt om kaders en ruimte van de overheid en vakmanschap van de landschapsarchitect.

Zowel bij natuur als bij landschap worden de problemen in belangrijke mate veroorzaakt door de verkokering in onze maatschappij. Die zorgt voor machtsposities op deelniveaus, voor allemaal losse stukjes regelgeving met elk hun eigen geldstroom. De oplossing zit in gebiedsgerichte en gebiedsgebonden samenwerking.”

Friso de Zeeuw
Directeur Nieuwe Markten bij Bouwfonds Ontwikkeling en praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft

Zie ook