Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2012

Interview Guido van Woerkom

‘Koppel de kwaliteiten van OV en privé vervoer’

“De grote uitdaging rond duurzame mobiliteit is de permanente zoektocht om te komen van kennis en houding naar gedrag. Daarvoor moet de burger zich eerst meer bewust worden van zijn eigen handelingsperspectief. In dat verband organiseerde de ANWB bijvoorbeeld de filevrije dagen. Daarmee zetten we mensen aan het denken over de alternatieven die ze hebben voor de auto. Daarnaast is van belang dat er voldoende aanbod is voor duurzame mobiliteit. Denk bijvoorbeeld aan verkoop van elektrische auto’s met nieuwe verkoopconcepten waarbij de prijs gesplitst wordt in een eenmalig bedrag voor de auto en een maandelijks bedrag voor een energiepakket, dat bestaat uit de kosten voor de accu en voor het opladen.

Waar het gaat om het vergroten van de reissnelheid is de grootste uitdaging om de verschillende vervoersmodaliteiten beter te koppelen. OV en privaat vervoer hebben beide kwaliteiten en die moet je slim combineren. Neem het Park & Ride concept. Die terreinen bevinden zich vaak al heel ver richting het stadscentrum. Dat werkt niet goed genoeg, want dan doen mensen het laatste stukje ook maar met de auto. We moeten dus zoeken naar slimmere locaties. Een goed voorbeeld is de A12 bij Gouda, bij de splitsing Den Haag – Rotterdam. Dit zou een hoogwaardige overstaplocatie kunnen zijn.

Om dit voor elkaar te krijgen, moet je de optimalisatie zoeken vanuit het geheel, niet vanuit de versnippering. Denk en organiseer in termen van mobiliteit!”

Guido van Woerkom
Hoofddirecteur ANWB

Zie ook