Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2012

Interview Hank Bartelink

‘Vergroot het politiek, bestuurlijk en maatschappelijk commitment’

“Voor een duurzame toekomst van natuur en landschap is de grootste uitdaging op dit moment het vergroten van het politiek, bestuurlijk en maatschappelijk commitment. De afgelopen anderhalf jaar waren een wake-up call voor de natuurbeschermingsorganisaties. Blijkbaar hebben we op bepaalde momenten in het verleden de band met de burger niet genoeg gekoesterd. De discussie werd technocratisch en ging over abstracte internationale verplichtingen. Wij als belangenbehartigers van de natuur zullen beter moeten communiceren waarom natuur niet vanzelfsprekend is, maar wel heel belangrijk.

We moeten dat doen door de juiste taal en beelden te gebruiken. We moeten in gesprek met de burger over de manier waarop we met onze expertise kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de eigen leefomgeving van mensen. En de burger zelf ook actieve een rol geven door hem te betrekken bij het beheer. Daarnaast moeten we werken aan eigentijdse vormen van betrokkenheid. Neem de Biltse Duinen in Utrecht. Je kunt daar voor een klein bedrag mede-eigenaar worden waarbij je profiteert van een aantal exclusieve voordelen. Dat past in deze tijd waarin mensen niet meer automatisch lid worden van een club.

De rol van de overheid is om behoud en ontwikkeling van natuur en landschap te faciliteren met wetgeving, beleid en geld. Maar met dat alleen zou de overheid zichzelf tekort doen. Het ‘gevoel’ moet ook meedoen. Vergelijk het met de manier waarop wordt gestreden om de Olympische Spelen binnen te halen. Op grote belangen moet je vol inzetten!”

Hank Bartelink
Directeur De 12 Landschappen

Zie ook