Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2012

Interview Jan Meijdam

‘Naar een eerlijke leefomgeving met gelijke kansen op gezondheid voor iedereen’

“Een van de grootste uitdagingen voor de ruimtelijke ordening is het creëren van een eerlijke leefomgeving. Dat wil zeggen: met gelijke kansen voor iedereen op gezondheid, welzijn en ontwikkeling. Op dit moment is daar nog lang niet altijd sprake van. Zo kan tussen mensen uit verschillende wijken of bevolkingsgroepen wel tien jaar verschil zitten in het aantal gezonde levensjaren.

In een eerlijke leefomgeving is in de eerste plaats de milieubelasting voor niemand te hoog. Dus bijvoorbeeld de luchtverontreiniging en de geluidshinder blijven binnen zekere grenzen. Zo beperk je hart- en vaatziekten, aandoeningen aan luchtwegen, slapeloosheid en stress. Ook nodigt een gezonde leefomgeving iedereen uit tot beweging, wat helpt tegen overgewicht. Er zijn bijvoorbeeld fietspaden en er is genoeg ruimte voor kinderen om te spelen. Tot slot is een eerlijke leefomgeving een aantrekkelijke omgeving waarin iedereen zich kan ontspannen en ontplooien. Bijvoorbeeld door voldoende groen in de wijk en voorzieningen in de stad.

Om dit voor elkaar te krijgen, moet de overheid een krachtige rol spelen in het ontwikkelen en vasthouden van ruimtelijke concepten. Een voorbeeld van zo’n concept is de handvormige stad, waar stad en land in elkaar doordringen. Zo’n concept ontstaat niet vanzelf als je de ruimtelijke ordening aan de markt overlaat. Tegelijk moet de overheid ook leren om los te laten; niet denken dat ze het zelf beter weet. Bij het uitwerken van oplossingen is belangrijk dat de overheid luistert naar de wensen van bewoners.”

Jan Meijdam
Adviseur gezond bouwen en ruimtelijke ordening bij GGD Rotterdam-Rijnmond

Zie ook